Nowo budowane domy a ulga termomodernizacyjna – czy możliwe jest uzyskanie dotacji?

Do tej pory dominowało założenie, że ulga podatkowa dotyczy lokali poddanych termomodernizacji. Niemniej jednak ostatnie wyjaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów oraz stanowisko Krajowej Informacji Podatkowej pokazują, jak bardzo niepewne są przepisy w tym zakresie. Należy podkreślić, że ulga termomodernizacyjna nadal z roku na rok zyskuje na popularności, dlatego tak ważne jest, aby była ona odpowiednio nadzorowana.
Dla Redakcji komentuje Aleksandra Lindner, adwokat, mediator sądowy oraz dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
program Termo

Podziel się

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce, którzy przeprowadzają prace termomodernizacyjne, czyli prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Pozwala ona na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Do kosztów kwalifikujących się do odliczenia należą materiały i urządzenia, takie jak izolacja, systemy grzewcze, panele słoneczne, a także usługi, takie jak audyty energetyczne i analiza termiczna. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika-inwestora będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Warto dodać, że prawo do odliczenia kwoty dotyczy tylko przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przeprowadzanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Popularność ulg podatkowych ciągle rośnie

Tylko w 2021 roku z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało 594 tysiące podatników. Kwota odliczona od ich dochodów wyniosła aż 10,4 mld zł. W roku poprzednim - 2020, z ulgi skorzystało 451 tysięcy podatników, a kwota odliczona wyniosła 7,5 mld zł. 

Jak dokonuje się obliczeń podatku w ramach omawianej ulgi? Zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19%-owej stawki podatku, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Wiek budynku nie jest najważniejszy?

W dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, pt. “Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. dot. formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” możemy przeczytać, że “status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania.” Okazuje się więc, że w uldze termomodernizacyjnej nie jest ważny wiek, a status budynku (mieszkalnego jednorodzinnego). Ulgę podatkową można więc zastosować w przypadku budynku nowo budowanego, jeżeli uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy, co potwierdza również adwokat i mediator sądowy Aleksandra Lindner. 

Zwróćmy także uwagę na zdanie “Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania." Zapis ten można traktować dwojako. Najpewniej bowiem Ministerstwo Finansów określiło tak budynki jednorodzinne, które są już użytkowane od dłuższego czasu, ale nie zostały one oficjalnie oddane do użytkowania. Dla podatników budujących nowe domy jest to jednak dobry punkt zaczepienia, aby obniżyć koszty inwestycji.

Stanowcze stanowisko KIS w sprawie naginania przepisów

Wypowiedź Dyrektora KIS w poruszanej sprawie nie podlega wątpliwościom: "warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. Tym samym podatnik nie był uprawniony do odliczenia poniesionych wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach ulgi termomodernizacyjnej".

W związku z takim stanowiskiem ważnym aspektem jest potwierdzenie prawidłowej wersji przepisów i doprecyzowanie zasad przez ustawodawcę. Podatnikom zależy bowiem na jasnym przekazie informacji, na których mogą opierać się w kwestii uzyskania omawianej ulgi.

Źródło: Globenergia

Zobacz również