Prawo Prawo

Nowość w Projekcie Budowlanym – analiza akustyczna 

W trakcie spotkania z cyklu Budowlany Wtorek radca prawny Katarzyna Sabynicz, ekspertka z zakresu Prawa Budowlanego, przybliżyła nadchodzące zmiany w Prawie Budowlanym i Warunkach Technicznych. Okazuje się, że pojawi się nowość w Projekcie Budowlanym – analiza akustyczna. Co nas czeka? Wyjaśniamy poniżej. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
analiza akustyczna

Podziel się

Zmieniają się legislacje definiujące kluczowe aspekty w branży budowlanej. Na skutek nowelizacji paragrafu 326 Rozporządzenia o Warunkach Technicznych do Projektu Budowlanego wpada nowy wymóg. Jaki? 

“Jest to temat który pojawia się w rozporządzeniu o Warunkach Technicznych. Jego konsekwencją jest nowość w Projekcie Budowlanym, czyli analiza akustyczna” – wyjaśnia Katarzyna Sabynicz. 

Zmiany w Prawie Budowlanym - analiza akustyczna

Aktualnie paragraf 326 ust. 2 brzmi: 

W budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej (z wyłączeniem budynków, dla których konieczne jest spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem), przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: 

1) ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych;

2) stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych; 

3) podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych - od dźwięków uderzeniowych. 

Wymagania te odnoszą się do izolacyjności. Do tej pory wg Polskiej Normy wartości progów były różne. Pojęcie izolacyjności dotyczy: ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych. 

“Do tej pory wg Polskiej Normy wymagano 32 dB w przypadku, gdy w mieszkaniu znajduje się przedpokój, który jest oddzielony od innych pomieszczeń w mieszkaniu drzwiami wewnętrznymi. Z kolei 37 dB w pozostałych przypadkach. Teraz prawodawca ujednolica to wymaganie i stawia na podwyższenie komfortu akustycznego w mieszkaniach” – zaznacza ekspertka. 

Tym samym po zmianie paragraf 326 ust. 2 pkt 1) brzmi: (…) z tym że drzwi wejściowe do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż 37 dB. 

Kolejna zmiana - ust. 4a i 4b 

Zatem jakie zmiany jeszcze nas czekają? Z dniem 1-szego sierpnia br. ściany wewnętrzne i stropy oddzielające lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym powinny spełniać wymagania akustyczne jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wymagania te określa Polska Norma dotycząca izolacyjności akustycznej przegród w budynkach. 

Ponadto w budynku mieszkalnym: 

  1. jednorodzinnym z dwoma lokalami, 
  2. jednorodzinnym w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, 
  3. wielorodzinnym 

- wykonywanie robót budowlanych w lokalu nie może pogorszyć wymagań akustycznych określonych w analizie w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Źródło: Budowlany Wtorek