Nowy plan RePowerEU zakłada wzrost liczby etykietowanych produktów

Efektywność energetyczna będzie podstawowym elementem planu RePowerEU, który Komisja Europejska – na zlecenie przywódców UE – ma przedstawić w maju tego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
efektywnosc

Kwestie dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego są najważniejszym elementem tego programu. Chodzi o przepisy dotyczące jednolitego rynku, które sprawiają, że wsparcie przejścia na czystą energię i realizacji celów UE w zakresie efektywności energetycznej i szerzej zakrojonych celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym programu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, jest łatwiejsze i mniej kosztowne dla przedsiębiorstw, obywateli i rządów. Tworzą one możliwości rynkowe i zwiększają odporność dzięki ustanowieniu zharmonizowanych przepisów dotyczących „produktów związanych z energią” w odniesieniu do takich aspektów, jak zużycie energii, zużycie wody, poziomy emisji i efektywność materiałową. Dodatkowo pobudzają zarówno popyt na bardziej zrównoważone produkty, jak i ich podaż, a jednocześnie znacznie ograniczają wydatki użytkowników energii. Szacuje się, że oszczędności w 2021 r. przekroczyły 120 mld EUR i mogą się podwoić w 2022 r

Będzie nowe rozporządzenie

Docelowo całe zagadnienie ma regulować rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, który zastąpi wciąż jeszcze obowiązująca dyrektywę. Obecnie jest około 30 grup produktów związanych z energią. Produkty podlegające tym przepisom odpowiadają za mniej więcej połowę całkowitego zużycia energii końcowej w UE.

Do sprawdzenia urządzenia grzewcze, chłodzące i  systemami wentylacji

Nowe przepisy rozszerzą listę produktów, które zostaną poddane etykietowaniu. Komisja ma się przyjrzeć w sumie ponad 40 dziedzinami pod kątem potencjału na oszczędzanie energii. Według  specjalistów przybliżone pierwsze szacunki wskazują na możliwe dodatkowe oszczędności w fazie użytkowania rzędu co najmniej 170 TWh (ok. 600 petadżuli (PJ) lub zapotrzebowanie na ciepło ok. 15 mln mieszkań). Realizacja tych celów będzie wymagała dużego nakładu pracy. Dziś już wiadomo ze Komisja Europejska w pierwszym rzędzie zajmie się urządzeniami grzewczymi, chłodzącymi, systemami wentylacji oraz sprzętowi gospodarstwa domowego do gotowania.

Zobacz również