Ocieplenia na ocieplenia – zalecenia wykonawcze

Ocieplenie robi się nie tylko na nowych budynkach oraz tych już użytkowanych i niezaizolowanych, ale także na ocieplonych jakiś czas temu. Dlaczego? Zmieniające się standardy w zakresie termoizolacji, postęp technologiczny, wymagania dotyczące energooszczędności – to wszystko sprawia, że budynek trzeba ocieplić ponownie. Jak się to robi? Wykorzystując technologię budowlaną ocieplenia na ocieplenia i upewniając się, że stan starego ocieplenia wraz z podłożem na to pozwala. Priorytetem jest dobry projekt, bazujący na opinii technicznej bądź ekspertyzie już istniejącego ocieplenia.

Zdjęcie autora: Anna Rydzewska
Zdjęcie autora: Anna Rydzewska

Anna Rydzewska

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Sprawdzenie stanu starego ocieplenia

Jeśli nowe ocieplenie ma zostać położone na starym, wówczas to drugie trzeba szczegółowo skontrolować i ocenić. Robi się to etapami. Punkt wyjścia stanowi zgromadzona dokumentacja. Powinna ona pomóc w określeniu podstawowych danych, takich jak: rodzaj użytego systemu, jego składniki, a także klasyfikacja ogniowa oraz sposób i skuteczność mocowania mechanicznego.

Kolejny etap to tzw. odkrywka, czyli badanie wyciętego przekroju starego ocieplenia z podłożem. Pozwala to przede wszystkim porównać jego faktyczny stan z tym opisanym w dokumentach. Odkrywki poddaje się badaniom diagnostycznym, na podstawie których określa się właściwości, parametry i cechy starego ocieplenia (np. przyczepność i grubość warstw czy rodzaj i nośność podłoża). Robi się je nawet wówczas, gdy elewacja z zewnątrz prezentuje się dobrze. O ich liczbie i rozmieszczeniu decyduje osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Wszystko to ma na celu ustalenie, czy stare ocieplenie można potraktować jako podłoże dla montażu nowego systemu.

Z tego względu sprawdza się też aktualny stan wyprawy zewnętrznej pod względem przyczepności kleju oraz geometrię ścian na powierzchni starego ocieplenia.

Termomodernizacja budynków wielkopłytowych

Ocieplenie na ociepleniu stosuje się także w obiektach powstałych w technologii tzw. wielkiej płyty. Bierze się pod uwagę nie tylko aktualny stan łączników, ale także ten „prognozowany”. Położone ocieplenie uniemożliwia bowiem dotarcie do konstrukcji ścian na kilkadziesiąt lat. Trójwarstwowe płyty żelbetowe wzmacnia się mechanicznymi lub chemicznymi kotwami (z aprobatą techniczną). Tworzą one dodatkowe połączenie płyt osłonowych (fakturowych) z nośnymi.

Technologia ocieplenia na ociepleniu – na czym polega?

Przede wszystkim ocieplenie na ociepleniu można wykonać wyłącznie z wykorzystaniem przeznaczonego do tego systemu. Musi posiadać on aprobatę techniczną, w której wskazuje się możliwość stosowania go jako drugiego układu termoizolacyjnego. Natomiast wszelkie prace związane z montażem nowego ocieplenia można rozpocząć tylko wtedy, gdy oceniono, że stan tego już użytkowanego to umożliwia. W pierwszej kolejności naprawia się miejsca zrobionych odkrywek.

Kluczowym celem realizowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie strat ciepła w budynku na przestrzeni wielu lat użytkowania. Dlatego tak ważna jest trwałość, wytrzymałość i bezpieczeństwo nowego systemu. W przypadku mechanicznego mocowania ocieplenia na już istniejącym specjaliści zalecają stosowanie łączników z trzpieniem stalowym wkręcanym. Muszą one spełniać szczegółowe wymagania, m.in. w zakresie budowy, zabezpieczeń antykorozyjnych, punktowej przenikalności cieplnej czy zgodności z klasami podłoży, dla których są przeznaczone.

Jeśli zaś chodzi o sam sposób mocowania, należy zrobić to tak, żeby łączniki przechodziły zarówno przez wszystkie warstwy starego, jak i nowego ocieplenia. Ważne, aby były zakotwione w podłożu zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej i klasyfikacją podłoża. W przypadku ocieplenia na ociepleniu łączników nie może być mniej niż 6 sztuk na 1 m². Natomiast ich docelowa liczba i rozmieszczenie w całości systemu zależy od decyzji projektanta.

Źródła: Ocieplenia na ocieplenia - zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Zobacz również