Ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze 3.0

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze to zdecydowanie najgorętszy temat termomodernizacyjny w 2023 roku. Dzięki niemu możemy starać się o jeszcze większe kwoty - nie inaczej jest w przypadku środków na ocieplenie. Tę część programu spotkały gruntowne zmiany, dzięki którym zwiększanie efektywności energetycznej budynków w Polsce ma być szybsze i mniej kosztowne. Ile pieniędzy można otrzymać na ocieplenie w programie w 2023 roku?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Interesuje Cię docieplenie budynku? Planujesz zapewnić sobie tańsze ogrzewanie, ale niekoniecznie chcesz wymieniać aktualne źródło ciepła? Najbardziej odpowiednim wyborem wydaje się być program Czyste Powietrze, który od kilku lat sprawia, że polskie domy są lepiej ocieplone. O innych mechanizmach wsparcia termomodernizacji pisaliśmy w artykule Ocieplenie domu – sposoby dofinansowania w 2023 roku

Czyste Powietrze 3.0 - progi dochodowe

Przypomnijmy więc najważniejsze zmiany, które przyniósł ze sobą rok 2023 w największym programie dotującym termomodernizację w Polsce. Przede wszystkim w nowej edycji wprowadzono większe dofinansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego. Podniesiono również progi dochodowe, dzięki którym więcej Polaków może z niego skorzystać. Prezentują się one następująco 

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
 • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Kwoty dotacji na docieplenie budynku

Najważniejsza kwestia to oczywiście sprawa maksymalnych wysokości dotacji. To, ile dostaniemy pieniędzy na ocieplenie zależy całkowicie od beneficjenta. Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu. Ile można otrzymać na ocieplenie?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 50% - ocieplenie przegród budowlanych,

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 75% - ocieplenie przegród budowlanych,

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% - ocieplenie przegród budowlanych.

W powyższych przypadkach chodzi jednak o kwoty NETTO, więc nawet w przypadku 100% dofinansowania konieczne jest pokrycie kosztów podatku VAT.

Ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze

Pieniądze to jedno, ale drugie to obszar, w którym można je wykorzystać. W tym materiale skupiamy się na ociepleniu. Jeśli ktoś jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na bardziej ekologiczne, może dowiedzieć się szczegółów w artykule Wymiana ogrzewania w programie Czyste Powietrze w 2023. Możliwe nawet 100% dopłaty!

Środki z programu należy przeznaczyć na zakup i/lub montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Zasady programu określają, że te przegrody mają oddzielać pomieszczenia ogrzewane od:

 • pomieszczeń nieogrzewanych, 
 • stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, 
 • stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, 
 • płyt balkonowych, 
 • fundamentów, 
 • innych wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 

Dofinansowanie prac towarzyszących termomodernizacji

Co więcej, w ramach ocieplenia możliwy jest zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Można do tego zaliczyć np. wymianę parapetów zewnętrznych, orynnowania itp. Co ciekawe, finansowaniu podlega także wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Ocieplenie - wymagania techniczne w programie Czyste Powietrze

Jeśli roboty budowlane, które polegają na dociepleniu budynku, obejmują ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych, należy spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi oczywiście o wymogi dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej. Szczegóły opisano w przepisach techniczno budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa to Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm., a obecne zasady obowiązują od 31 grudnia 2020 roku. 

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również