Od lipca zmiany w programie Czyste Powietrze. Sprawdź!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Od 1 lipca 2021 roku wnioskodawcy w programie Czyste Powietrze muszą się liczyć z trzema nowościami. Pierwsza z nich, wcześniej zapowiadana przez rząd i fundusz, zakłada wycofanie dotacji na kotły węglowe. Kolejna zmiana obejmuje zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu. Zostanie poszerzona także lista kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Nie będzie już dotacji na kotły na węgiel

Możliwość dofinansowania zakupu i montażu kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwa tylko do końca 2021 roku. Aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 roku. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku. NFOŚiGW podkreśla, że warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 roku.

Wyższe progi dochodowe

NFOŚiGW podjął decyzję także o podwyższeniu progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w programie, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czyste Powietrze, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Zmian wymagają regulacje UE oraz uchwały antysmogowe

Decyzja o zmianach obowiązujących od lipca jest podyktowana wieloma wymogami. Wśród nich to wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla). Te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej zmiany w programie Czyste Powietrze.

Zobacz również