Od pięciu lat działa program Czyste Powietrze – co w tym czasie osiągnięto?

Program Czyste Powietrze od momentu swojego powstania odnosi ogromny sukces. Według obliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 2029 roku przeznaczonych zostanie aż 103 miliardy złotych na działania przeciwdziałające smogowi.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
stawiamy na termomodernizację! program czyste powietrze - termomodernizacja plus dobry montaż

Podziel się

To największa proekologiczna inicjatywa w historii Polski, mająca na celu skuteczną walkę ze smogiem oraz poprawę efektywności energetycznej istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Od momentu rozpoczęcia programu skorzystało z niego 680 tysięcy beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dotacje o łącznej wartości 17 miliardów złotych. Jak dotąd wypłacono nieco mniej niż 7 miliardów złotych.

Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, choć za jego realizację odpowiada głównie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi.

Dodatkowymi partnerami w tym przedsięwzięciu są gminy. Utrzymują one ponad 2 tysiące punktów konsultacyjno-informacyjnych programu Czyste Powietrze na terenie całej Polski. W tych miejscach beneficjenci mogą uzyskać wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz w rozliczeniach projektów.

Ponadto wybrane banki oferują Kredyt Czyste Powietrze, który umożliwia korzystającym z programu częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, podkreśla, że od początku bieżącego roku wprowadzono nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Te zmiany obejmują wyższe progi dochodowe i zwiększone maksymalne kwoty dotacji dostępne dla uczestników programu, waloryzację kosztów kwalifikowanych oraz promowanie kompleksowej termomodernizacji. Te modyfikacje miały również na celu dostosowanie programu do korzystania ze środków unijnych. 

Co więcej, w trzech województwach (małopolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) prowadzony jest pilotażowy program z udziałem operatorów, którzy stanowią dodatkowe wsparcie dla osób, które kwalifikują się do podwyższonych lub maksymalnych poziomów dofinansowania. Ci operatorzy pomagają w planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oraz wymianą źródła ciepła. Pomagają również w uzyskaniu dotacji z programu oraz w rozliczeniu zrealizowanych inwestycji.

Przykładowa inwestycja w programie Czyste Powietrze

W związku z rocznicą programu, NFOŚiGW przeprowadził ankietę wśród uczestników projektu. Jak zatem program Czyste Powietrze wpłynął na sytuację finansową gospodarstw domowych?

Jednym z beneficjentów, który osiągnął imponujące efekty, jest pan Paweł Bruzda z Brześcia Kujawskiego. Dzięki dotacji w wysokości 69 tysięcy złotych, udało mu się przeprowadzić następujące prace:

  • Zainstalować pompę ciepła powietrze/woda o wyższej efektywności energetycznej.
  • Zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną.
  • Wyizolować przegrody budowlane (zarówno zewnętrzne ściany, jak i przegrody pionowe).
  • Zmodernizować stolarkę okienną i drzwiową.

W rezultacie koszty utrzymania 146-metrowego domu zmniejszyły się z 11 tysięcy złotych rocznie do 2,5 tysiąca złotych rocznie. Oznacza to spadek o około 80%.

Osoby składające wnioski o dofinansowanie mają dostęp do trzech poziomów wsparcia, zależnych od swoich dochodów. Najwyższa dostępna dotacja może wynieść nawet 135 tysięcy złotych. Szerzej pisaliśmy o tym w materiale: Czyste Powietrze – jakie dofinansowanie możesz otrzymać? W grę wchodzi nawet 135 tys. zł!

Zobacz również