Okna energooszczędne – co to znaczy?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Trudno o jednolitą definicję, czym jest okno energooszczędne. Ogólnie można to pojęcie rozumieć jako okno, którego konstrukcja minimalizuje straty energii cieplnej z budynku, redukując w ten sposób zużycie energii i paliwa niezbędnych do ogrzania pomieszczeń. Straty energii przez okno mogą być generowane na dwa sposoby – poprzez przenikanie i nieszczelności.

Okna energooszczędne – współczynnik U

Za podstawowy wyznacznik energooszczędności okna uważa się współczynnik przenikania ciepła U. Chodzi tutaj o parametr wyznaczony dla całości okna – oznaczony symbolem Uw. Jeżeli mamy wątpliwości co do tej wartości lub co gorsza jej sprawdzenie jest utrudnione – może warto zastanowić się nad inną propozycją. Zwróćmy szczególną uwagę, czy producent podaje współczynnik Uw, czy może jednak na pierwszym planie pojawia się Ug – współczynnik przenikania dla samej szyby, który będzie wartością bardziej korzystną, czyli niższą. Niejednoznaczności pojawiają się również w przypadku określenia granicznego parametru U dla okna energooszczędnego. Często przyjmuje się Uw=1,0 W/(m2K), można spotkać wartość 0,9 – oczywiście im mniej tym lepiej. Konkretnie natomiast wyznaczony jest minimalny współczynnik Uw dla certyfikowanego okna pasywnego – jest to 0,8 W/(m2K), przy zachowaniu współczynnika g (całkowitej przepuszczalności energii słonecznej) na poziomie 50%. [caption id="attachment_6522" align="aligncenter" width="674"]Okna energooszczędne Fot. Sokółka Okna i Drzwi[/caption]

Przepuszczalność powietrza - szczelność

Straty ciepła powstają również na skutek nieszczelności w konstrukcji okna. Dlatego też warto zwrócić uwagę na klasę przepuszczalności powietrza stolarki. Przepuszczalność klasyfikowana jest w 4 klasach szczelności na podstawie badań laboratoryjnych. Tzw. „przepuszczalnością odniesienia” dla okien i drzwi balkonowych jest przepuszczalność powietrza w odniesieniu do powierzchni całkowitej okna i długości linii stykowej skrzydła okiennego z ościeżnicą, przy ciśnieniu 100 Pa. Istotnym parametrem wyznaczanym w badaniach jest Q100L, wskazujący nam strumień powietrza, jaki przedostaje się przez 1 m linii stykowej skrzydła okiennego z ościeżnicą w ciągu godziny – stąd jego jednostka [m3/mh]. Okno o klasie 3 przepuszczalności powietrza przepuszcza od 0,76 do 2,25 m3/mh. Klasa 4 już co najwyżej 0,75 m3/mh. Porównując konkretne modele okien postarajmy się odnaleźć wartość Q100L – może się okazać że okna energooszczędne różnią się w tym aspekcie znacząco – pomimo że oba charakteryzują się 4 klasą przepuszczalności powietrza.

Okna energooszczędne – nie bójmy się pytać

Oba opisane wyżej parametry okna powinny zostać zbadane. Aby mieć pewność, że dana wartość nie jest tylko reklamą, poprośmy sprzedawcę o okazanie dokumentów potwierdzających wyniki badań, najlepiej wykonanych w niezależnym, notyfikowanym laboratorium. Jeżeli dany producent ma uprawnienia do samodzielnego wyznaczenia przenikalności cieplnej okna – bo może takowe posiadać, to na pewno okaże nam stosowne akredytacje. Nie obawiajmy się pytać o dokumenty, każdy producent który je posiada, w odpowiedzi chętnie się nimi pochwali. [caption id="attachment_6523" align="aligncenter" width="666"]Okna energooszczędne Fot. Sokółka Okna i Drzwi[/caption]

Kilka słów o konstrukcji – co zwraca uwagę?

Okna energooszczędne zwykle wyposażone są w szybę zespoloną z potrójnym oszkleniem. Aby poprawić parametry izolacyjne, pomiędzy taflami szkła znajduje się gaz szlachetny (argon lub krypton). Parametr Ug takiej szyby powinien wynosić co najwyżej 0,7 W/(m2K). Współczynnik przenikania ciepła dla profilu Uf nie powinien przekraczać 1,1 W/(m2K). W osiągnięciu dobrej izolacyjności cieplnej pomaga również tzw. ciepła ramka. Źródła: Internorm, oknotest.pl, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Zobacz również