Operatorzy w programie Czyste Powietrze – pilotaż rozpoczął się w województwie małopolskim!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył kolejny etap wsparcia dla osób najuboższych w ramach programu Czyste Powietrze. Nowy program priorytetowy nosi nazwę Operatorzy w programie Czyste Powietrze. Obecnie jest przeprowadzany jako projekt pilotażowy w województwie małopolskim, a kolejny pilotaż planowany jest na Warmii i Mazurach. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Operatorzy w programie Czyste Powietrze - pilotaż rozpoczął się w województwie małopolskim!

Podziel się

Celem wprowadzenia tego dodatkowego etapu wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze jest poprawa procesu usuwania nieefektywnych źródeł ciepła. Ważne są również zbliżające się terminy wprowadzenia kolejnych ustaw antysmogowych w różnych gminach. W samym województwie małopolskim, mimo działania programu Czyste Powietrze, istnieje jeszcze niemal 180 tys. pozaklasowych źródeł ciepła.

Operatorzy będą pełnić istotną rolę w całym procesie uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Ich zadaniem będzie wsparcie w każdym etapie, począwszy od budowania świadomości dotyczącej konieczności wymiany niewydajnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, aż po dokonanie rozliczeń związanych z inwestycją. Ich głównym celem jest wsparcie i obsługa potencjalnych beneficjentów, którzy zakwalifikowani są do wyższych poziomów dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Pierwszy raz pisaliśmy o operatorach w artykule Co dalej z programem Czyste Powietrze?

Aby wdrożenie pilotażowe mogło wystartować, konieczne jest zainteresowanie ze strony potencjalnych operatorów. Dlatego NFOŚiGW zachęca przedsiębiorstwa oraz organizacje zainteresowane programem do zapoznania się z ogłoszeniem i udziału w konkursie na Operatorów. Nabór rozpoczął się 7 sierpnia. 

Na czym będzie polegało zadanie operatorów?

Operator będzie odpowiedzialny za kluczowe zadania związane z programem Czyste Powietrze. Jego głównym celem będzie identyfikowanie potencjalnych uczestników programu i zachęcanie ich do aktywnego udziału. Operator będzie specjalistą, który profesjonalnie i rzetelnie będzie doradzał beneficjentom na każdym etapie – od wypełnienia wniosku, poprzez proces inwestycji, aż do rozliczenia dotacji za termomodernizację i wymianę niewydajnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

Wymagane będzie, aby operator wspierał beneficjentów w przeprowadzeniu audytu energetycznego oraz pomagał im w wyborze odpowiednich urządzeń, materiałów i wykonawców. W ramach swoich obowiązków będzie koordynować proces inwestycyjny, dbając o harmonogram prac i zapewniając fachowe wsparcie na każdym etapie. Obejmuje to także aspekty związane z audytem energetycznym oraz różnymi opcjami finansowania. W dodatku, operator będzie odpowiedzialny za kompletną dokumentację przedsięwzięcia, niezbędną do prawidłowego rozliczenia dotacji w procesie wnioskowania o płatność.

Ponadto drugim dostępnym modelem wsparcia dla beneficjentów jest zaangażowanie gmin w rolę operatorów. Gminom zainteresowanym tym modelem WFOŚiGW w Krakowie proponuje specjalne wzory porozumień, które nie wymagają konkursu. Proces ten ma na celu umożliwienie gminom pełnienia roli operatora w programie.

Operatorzy i ich wynagrodzenie

Pilotaż stworzono dzięki współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie, a także Banku Światowego.

Operatorzy będą świadczyć swoje usługi dla wnioskodawców bez żadnych dodatkowych kosztów, choć to nie oznacza, że operatorzy nie otrzymają wynagrodzenia. Wynagrodzenie dla operatorów będzie pokrywane przez NFOŚiGW, a budżet na te cele został już uwzględniony. Całą sumę przeznaczoną na te cele podzielono na regiony województwa. W obecnej edycji naboru, przeznaczonej dla podmiotów zainteresowanych wzmocnieniem programu Czyste Powietrze, przewidziano łącznie 6 milionów złotych dotacji. Maksymalna kwota przydzielona dla każdego z pięciu regionów województwa wynosi 1,2 miliona złotych.

Źródło: Program Czyste Powietrze.

Zobacz również