Ostatnie dni, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej!

Jeśli przeprowadziłeś termomodernizację swojego domu, dobrze jest sprawdzić, czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Kto jest uprawniony do jej uzyskania i jakie są zasady? Jakie kwoty można odliczyć i na jakie cele można otrzymać ulgę? Mamy czas tylko do 30 kwietnia, aby z niej skorzystać!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
czyste powietrze, ulga termomodernizacyjna czyste powietrze

Podziel się

  • Niebawem zakończy się składanie zeznań podatkowych PIT. To ostatni dzwonek na odliczenie ulgi termomodernizacyjnej!
  • Kto może skorzystać z ulgi? Co do zasady – właściciel domu jednorodzinnego.
  • Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna? Wachlarz inwestycji jest szeroki!

Od 15 lutego podatnicy mogli rozliczać swoje PIT-y. Jak co roku to doskonała okazja do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Czasu już jednak coraz mniej – koniec rozliczeń podatku PIT za 2023 rok nastąpi z końcem kwietnia. Oto co warto wiedzieć na ten temat. 

Kto może skorzystać z ulgi? Ile można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna bez konieczności spełniania skomplikowanych kryteriów. Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, możesz z niej skorzystać. Jednak istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku?

Przypominamy, że maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tysiące złotych dla realizowanych projektów termomodernizacyjnych, natomiast dla małżeństw limit ten podwaja się do 106 tysięcy złotych. Ale jak skorzystać z tej ulgi? Aby to zrobić, należy:

  • rozpocząć termomodernizację – nie ma obowiązku rozpoczęcia go od audytu energetycznego,
  • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat,
  • ponieść wydatki po oddaniu budynku do użytkowania – nie można odliczyć podatku od kosztów poniesionych na rzecz domu w budowie,
  • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Jeśli zrealizowałeś inwestycje związane z termomodernizacją swojego budynku, możesz odzyskać część wydatków na te cele poprzez skorzystanie z ulgi podatkowej. Odliczenie to jest dostępne przy składaniu rozliczeń podatkowych na podstawie skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), opodatkowania liniowego (PIT-36L) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie kosztów poniesionych na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Najczęściej objęte odliczeniem są wydatki na nowe ogrzewanie, izolację termiczną czy wymianę okien, ale to tylko przykłady, ponieważ zakres kwalifikujących się inwestycji jest znacznie szerszy. Dotyczy to zarówno zakupu materiałów i urządzeń, jak i usług, umożliwiając odliczenie kosztów wynajęcia wykonawcy prac modernizacyjnych.

Dla inwestycji nieuwzględnionych w wykazie możliwe jest uzyskanie indywidualnej interpretacji od Krajowej Informacji Skarbowej. Ta instytucja oceni zgodność przedsięwzięcia z celami ulgi termomodernizacyjnej na podstawie złożonego wniosku. Więcej informacji na temat tego, co można odliczyć w ramach ulgi w 2024 roku, znajdziesz w naszym specjalnym artykule: Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku? 

Zasadniczo odliczeniu podlegają inwestycje spełniające jeden z czterech poniższych warunków. Zatem możliwe jest wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej poprzez nabycie szerokiej gamy materiałów, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu. Obejmuje to również działania zmniejszające zużycie energii oraz inwestycje w pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny

ulga termomodernizacyjna - na co?

Inne ważne informacje o uldze termomodernizacyjnej 

Warto mieć świadomość, że możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przysługuje przez trzy lata od zakończenia roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z modernizacją. Dodatkowo wydatki niepokryte w przychodach w danym roku podatkowym mogą być odliczane przez kolejne sześć lat.

Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje projektów finansowanych z krajowych środków NFOŚiGW ani z regionalnych funduszy. Ponadto, nie uwzględnia ona środków pozyskanych z innych źródeł. Wydatki, które zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodu na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, oraz te wykorzystane przez podatnika w ramach innych ulg podatkowych zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, również nie kwalifikują się do odliczenia. Ponadto, ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków znajdujących się w trakcie budowy.

Źródła: e-pity.pl, podatki.gov.pl

Zobacz również