Parametry układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wytyczne dla domów energooszczędnych.

 Aby budynek spełniał warunki NF40 lub NF15, wentylacja powinna zapewniać oprócz dostarczenia świeżego i usunięcia zużytego powietrza, również zapewnienie przepływu powietrza po budynku aby jak najbardziej ograniczyć straty ciepła.

 
Najważniejszym warunkiem z punktu widzenia efektywności energetycznej jest odzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego, wywiewanego i przekazywanie go do powietrza nawiewanego d budynku. Aby spełniać wymagania, sprawność temperaturowa takiego procesu powinna być minimum 85% dla NF40 i ponad 90% dla NF15. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu centrali wentylacyjnych z wysokosprawnymi wymiennikami ciepła.
 
 Wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego wyznacza się na podstawie normy PN B 03230:1983/AZ3:2000. Aby instalacja była wygodna i prawidłowo dobrana, powinna ona zapewniać możliwość regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zakresie 60%-150%. Należy też wiedzieć, że im wyższy jest strumień przepływu ciepła, tym większe straty ciepła na wentylacji i co za tym idzie, większe zużycie energii elektrycznej. W okresie zimy może to również skutkować spadkiem wilgotności względnej powietrza w budynku. Bardzo ważne jest również dobranie i odpowiednie rozmieszczenie nawiewników. Nie mogą one powodować powstawania tzw. „martwych stref”, czyli takich w których powietrza nie jest wymieniane. Optymalna dla komfortu człowieka prędkość przepływu strumienia powietrza w pomieszczeniu wynosi do ok. 0,2m/s, a różnica temperatur powietrza na wejściu do pomieszczenia, z temperaturą w pomieszczeniu nie może przekraczać 1K.
 
Zużycie energii elektrycznej przez systemy wentylacji powinny pobierać moc max. 0,45 W/(m3/h) w odniesieniu do powietrza wentylacyjnego. Wentylatory powinny posiadać oznaczenie DC-EC, oznacza to, że ich silnik pracuje na napięciu stałym, ale zasilany jest napięciem zmiennym. Silniki DC zużywają małe ilość energii, ale aby zasilać je prądem zmiennym, potrzeba zamontować transformatory. Silnik EC nie sprawia takich problemów, ponieważ wyposażony jest z wewnętrzny transformator, co czyni go bardzo efektywnym. Wentylacja, już na etapie projektowania powinna zakładać minimalizację długości przewodów, by straty ciśnienia były ograniczone. W tym celu, pomieszczenia łączy się w bloki i już na etapie projektowania przeznacza się przestrzeń na poprowadzenie odpowiedniej wielkości przewodów. Najbardziej istotne jest to w budynkach wielorodzinnych, w których mieszkania mają ograniczoną powierzchnię i wysokość. Każde mieszkanie powinno być wyposażone w swoją centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła tzw. decentralny system wentylacji. Usuwanie powietrza w budynkach wielorodzinnych może być usuwane wspólnym kanałem, który podpięty jest do systemu kanalizacyjnego celem odprowadzenia skroplin.
 
Kolejnym istotnym aspektem wentylacji jest jej szczelność. Dobra izolacja jest istotna szczególnie z sytuacji kiedy powietrze jest czerpane z zewnątrz. Izolacja nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dodatkowo, aby centrala wentylacyjna mogła się dopasowywać do potrzeb użytkowników konieczna jest jej automatyka. Najczęściej regulacja polega na sterowaniu panelem znajdującym się z strefie mieszkalnej budynku. Użytkownik powinien mieć możliwość regulacji strumienia powietrza, wilgotności względnej powietrza, wyłączenia i włączenia urządzenia oraz przejścia w tzw. tryb letni. Aby system wentylacji był komfortowy dla użytkownika, nie może przekraczać dopuszczalnych norm hałasu. Aby tak było, prędkość przepływu w kanałach powinny wynosić <5m/s, a w nawiewnikach <1m/s. W kanałach nawiewnych i wywiewnych, bezwzględnie należy stosować tłumiki. Natężenie hałasu w pomieszczeniu technicznym nie może przekraczać 35bD(A), a w pomieszczeniach mieszkalnych <25dB(A). Najlepsze filtry, zapewniające czystość instalacji to powinny należeć do klasy G4 i F7 na nawiewie oraz G4 na wywiewie. Kanały powinny być sztywne, okresowo czyszczone. Kratki wywiewne w kuchni powinny być bezwzględnie zabezpieczone filtrem przeciwtłuszczowym. Ochronę przed szronieniem zapewnia gruntowy wymiennik ciepła.
 
Źródło: Wytyczne do programu domów energooszczędnych.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 
Anna Będkowska