Paszport renowacji budynku – nowy dokument, który wkrótce zacznie obowiązywać

Nowa dyrektywa budynkowa wśród całego spektrum nowych przepisów dotyczących budynków wprowadza także system paszportów renowacji. To nowe określenie. Co ono oznacza i jakie wiążą się z nim przepisy? Redakcja serwisu termomodernizacja.pl sprawdza, co oznaczają nowe uregulowania.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Przypomnijmy, zmiana dyrektywy EPBD ma przyspieszyć tempo renowacji budynków nieefektywnych energetycznie. Od momentu kiedy nowa dyrektywa zacznie obowiązywać - a będzie tak najprawdopodobniej w połowie bieżącego roku - każdy budynek podlegający renowacji będzie musiał posiadać ważny dokument - tzw. paszport renowacji.

System paszportów renowacji będzie podlegał ujednoliconym unijnie normom. Ma on być umocowany w krajowych planach renowacji. W Polsce odpowiednikiem tego jest już funkcjonujący dokument pod nazwą Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków. Paszporty renowacji mają zawierać przede wszystkim plany działań w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji uwzględniające cel jakim jest tzw. neutralność klimatyczna do 2050 roku.

Gruntowna renowacja - nowa definicja modernizacji

Paszport renowacji definiowany jest w nowej dyrektywie jako dokument zawierający plan działania w zakresie gruntownej renowacji danego budynku przeprowadzanej w określonej, maksymalnej liczbie etapów. Docelowo ma ona przekształcić budynki w obiekty bezemisyjne najpóźniej do 2050 r.

Dyrektywa wprowadza zatem pojęcie tzw. gruntownej renowacji. To renowacja prowadzona zgodnie z zasadą “efektywność energetyczna przede wszystkim”. Swoim zakresem obejmować ma prace związane z izolacją ścian, dachów, podłóg, stropów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Dotyczyć ma ona również prac w zakresie modernizacji systemów wentylacji i ogrzewania.

W przypadku budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, dla których osiągnięcie standardu budynku bezemisyjnego jest technicznie i ekonomicznie niewykonalne gruntowna renowacja ma przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 60% zapotrzebowania na energię pierwotną.

Co ma zawierać paszport renowacji?

Paszport renowacji ma przede wszystkim zawierać całościowy plan renowacji wskazujący maksymalną liczbę etapów renowacji, które mają być oparte na sobie nawzajem. W dokumencie ma się znaleźć informacja, w jaki sposób będą osiągane normy w zakresie efektywności energetycznej.

Dokument ma być wystawiany (w formacie cyfrowym i w formie nadającej się do wydrukowania) przez wykwalifikowanego i certyfikowanego eksperta po przeprowadzeniu kontroli w danym obiekcie. Paszport ma uwzględniać oczekiwane korzyści pod względem oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ma ponadto zawierać informacje na temat sposobu podnoszenia efektywności energetycznej - potencjalnego przyłączenia do efektywnego systemu ciepłowniczego, udziału w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych czy też konsumpcji własnej energii ze źródeł odnawialnych. W dokumencie mają zostać zawarte wszelkie szacowane koszty przeprowadzania każdego etapu renowacji, a także zestawienie podstawowych materiałów wykorzystywanych na poszczególnych etapach przeprowadzania renowacji.

Dokument ma wskazywać możliwości wsparcia finansowego i technicznego oraz aktualne dane kontaktowe najbliższego punktu kompleksowej obsługi na rzecz efektywności energetycznej budynków (o postanowienia dyrektywy w sprawie tzw. punktów kompleksowej obsługi energetycznej budynku będziemy pisać w naszych kolejnych artykułach).

Paszporty renowacji mają być włączane do cyfrowych dzienników budynku zawierających wszelkie istotne dane dotyczące budynków, w tym dane dotyczące efektywności energetycznej, takie jak świadectwa charakterystyki energetycznej, paszporty renowacji i wskaźniki gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci.

Źródło: UE

Zobacz również