Aktualności Aktualności

Pieniądze z Czystego Powietrza popłyną do samorządów!

Realizacja programu Czyste Powietrze w dużej mierze spoczywa na samorządach. NFOŚiGW kieruje do nich prawie pół miliarda złotych, żeby skutecznie mogły dbać o lepszą jakość powietrza w swoich gminach.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

  • 488 milionów złotych przeznaczone jest dla gmin biorących udział w programie Czyste Powietrze.
  • W program zaangażowanych jest 87% gmin w Polsce.
  • Najaktywniejsze gminy otrzymają dodatkowe środki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wesprze realizację Czystego Powietrza w gminach przez przekazanie im łącznie 488 milionów złotych. 

Kluczowa rola gmin

W ramach programu Czyste Powietrze gminy prowadzą punkty konsultacyjno-informacyjne. W takich punktach, działających w ponad 2 tysiącach lokalizacji w całej Polsce, można uzyskać kompleksową pomoc w złożeniu wniosku i rozliczeniu przesięwziecia. Listę punktów znaleźć można na oficjalnej stronie programu. Jednak nie jest to jedyna rola gmin w programie. Będą one mogły również stać się operatorami. W tej roli będą towarzyszyć beneficjentom programu w planowaniu przedsięwzięcia, wnioskowaniu i rozliczaniu dotacji. Zadaniem operatora jest też docieranie do tych osób, które potencjalnie mogą skorzystać z programu, ale nie są w stanie samodzielnie pozyskać dofinansowania. 

Doceniamy kluczową rolę gmin w tym programie i z pełnym zaufaniem chcemy im powierzyć dodatkowe fundusze i nowe zadania. Podjęliśmy decyzję o dalszym finansowaniu gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych Czystego Powietrza – na kolejny rok. To pomaga nam docierać z ofertą do Polek i Polaków potrzebujących dofinansowania do wymiany kopciuchów i termomodernizacji swoich domów” – powiedziała Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka‐Stępniak, jak czytamy w komunikacie na stronie NFOŚiGW.

Duże kwoty zasilą gminy

Gmin w Polsce jest 2477 (w tym 302 gminy miejskie, 711 gmin miejsko-wiejskich i 1464 gminy wiejskie). Około 87% z nich (2160 gmin) zaangażowane jest w program Czyste Powietrze. Otrzymają one finansowanie z Narodowego Funduszu o łącznej kwocie 488 milionów złotych. Większość tej kwoty przeznaczona zostanie dla operatorów programu Czyste Powietrze (367 mln zł). 96 milionów umożliwi dalsze funkcjonowanie gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych, a 25 mln zł zostanie podzielone między najskuteczniejsze gminy zaangażowane w Czyste Powietrze.

Ranking gmin, które w programie są najaktywniejsze, jest obecnie przygotowywany przez NFOŚiGW i do końca czerwca zostanie opublikowany na stronie internetowej programu Czyste Powietrze. Obejmie około 30% zaangażowanych w program i weźmie pod uwagę liczbę wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków podzieloną przez liczbę budynków jednorodzinnych w danej gminie. Oceniona zostanie aktywność gmin między 1 kwietnia 2022 roku a  31 grudnia 2023 roku. Gminy z czołówki zostaną dodatkowe środki na dalsze działania. 

Ile i na co?

NFOŚiGW określa przeznaczenie pieniędzy i kwoty przeznaczone na poszczególne działania. Jak czytamy na stronie programu Czyste Powietrze:

Dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu gminy otrzymują:

  • do 35 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu „Czystego Powietrza” przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu umowy,
  • 150 zł za każdy złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (wraz z wystawionym zaświadczeniem o dochodach),
  • 50 zł za każdy wniosek o podstawowy poziom dofinansowania,
  • 25 zł za informację dla wnioskodawcy o możliwości złożenia w banku wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału,
  • 150 zł ryczałtu za każdy przekazany do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) wniosek o płatność końcową”.

NFOŚiGW informuje, że usprawnia program Czyste Powietrze, żeby skutecznie likwidować kopciuchy i termomodernizować domy w całej Polsce.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl