Skorzystaj z pomocy ekspertów przy modernizacji domu

Platforma EEE jest narzędziem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jej celem jest ułatwienie nawiązania kontaktu między osobami planującymi wymianę „kopciucha” w swoim domu lub częściową bądź kompleksową termomodernizację budynku, a ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej budynku.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Eksperci mogą pomóc w podjęciu racjonalnej decyzji opartej na technicznych i ekonomicznych przesłankach. Celem jej założenia jest umożliwienie beneficjentom NFOŚiGW uzyskania szybkiego dostępu do ekspertów efektywności energetycznej.  Konsultacje i porady ekspertów, a także przygotowane przez nich audyty energetyczne budynków posłużą zoptymalizowaniu zakresu dofinansowywanych przedsięwzięć tak aby okres zwrotu inwestycji był jak najkrótszy, a koszty eksploatacyjne jak najmniejsze.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Osoby zainteresowane programem, które skorzystają z Platformy odwiedzi ekspert biorący udział w programie i przeprowadzi audyt energetyczny domu lub oceni istniejące instalacje, a następnie przedstawi zalecenia dotyczące możliwości modernizacji prowadzącej do zwiększonej efektywności energetycznej budynku.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi ocenę obecnego stanu użytkowania energii w budynku oraz określa możliwości i nakłady finansowe pozwalające na jego poprawę. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii i tym samym przy mniejszych kosztach eksploatacyjnych głównie do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki audytowi energetycznemu jako właściciel budynku uzyskasz pełną analizę energetyczno-ekonomiczną planowanych usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Audyt energetyczny niezbędny do uzyskania dotacji

Wyniki audytu można wykorzystać do ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” i innych funduszy publicznych na inwestycje energooszczędne. Pozyskanie tych środków zmniejszy koszt Twojej inwestycji mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Twoim domu, pomoże obniżyć rachunki za energię, uczynić Twój dom cieplejszym i bardziej ekologicznym.

Ile za to zapłacimy ?

Rejestracja i korzystanie z Platformy są bezpłatne. Koszt usług świadczonych przez Ekspertów EE ustalany jest bezpośrednio z ekspertem. Warto pamiętać, że w  programie „Czyste Powietrze” można uzyskać refundację do 1000 zł poniesionych kosztów audytu.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również