Aktualności Aktualności

Pompy ciepła a unijne regulacje

Obserwujemy istotny rozwój w obszarze ekologicznego ogrzewania budynków. Poprawki do dyrektyw RED III i EED wprowadzono w roku 2023, a także świeżo przyjęta dyrektywa EPBD w 2024 roku, wskazują na kluczową rolę technologii pomp ciepła. Rola ta nie ogranicza się tylko do promowania użycia energii z odnawialnych źródeł, ale także podnoszenia efektywności energetycznej oraz obniżania poziomu zużycia energii. Te nowe przepisy, w połączeniu z Net Zero Industry Act oraz europejskimi ramami wsparcia publicznego, kreują zmienioną rzeczywistość dla branży budowlanej.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
epbd dyrektywa

Podziel się

Zestaw trzech zaktualizowanych dyrektyw – RED III, EED oraz EPBD – będących elementem pakietu Fit for 55, znacznie umacnia stanowisko technologii pomp ciepła w ramach polityki Unii Europejskiej. Dzięki tym dyrektywom, rozwój i szerokie wdrożenie pomp ciepła w UE zostało oficjalnie ugruntowane w kluczowych regulacjach dotyczących wykorzystania energii odnawialnej, zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ale to dopiero początek. Istotna funkcja pomp ciepła jest także wyraźnie podkreślona w projekcie rozporządzenia Net Zero Industry Act, wobec którego instytucje UE doszły do porozumienia w lutym tego roku (co oznacza, że niedługo może zostać ono przyjęte przez Parlament Europejski), jak również w przepisach dotyczących unijnych ram pomocy publicznej z marca 2023 roku i w taksonomii finansowania zrównoważonego, która definiuje, które technologie lub działania kwalifikują się jako „zielone”.

Co wprowadza dyrektywa RED III?

Dyrektywa RED III (Renewable Energy Directive III), znana również jako dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii, klasyfikuje pompy ciepła jako innowacyjne rozwiązanie wspierające wzrost udziału energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia. Jest to istotne dla spełnienia klimatycznych ambicji Unii Europejskiej. W ramach tej dyrektywy zwraca się uwagę przede wszystkim na:

 • przyspieszenie procesu przyznawania pozwoleń na instalacje pomp ciepła również o dużej mocy,
 • zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w systemach ogrzewania i chłodzenia,
 • podnoszenie procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu i chłodzeniu,
 • możliwość zaliczania energii odnawialnej używanej w ogrzewaniu i chłodzeniu do rocznych celów UE.

Pompy ciepła a dyrektywa EED

Dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive), czyli dyrektywa o efektywności energetycznej, uznaje pompy ciepła za kluczowe urządzenia w zwiększaniu efektywności energetycznej i ograniczaniu konsumpcji energii. Zawiera ona między innymi:

 • cel obniżenia zużycia energii o 11,7% do roku 2030 (w stosunku do prognoz z bazowego scenariusza unijnego z 2020 roku),
 • ograniczenie bezpośredniego spalania paliw kopalnych,
 • wymóg odzyskiwania ciepła odpadowego przez centra danych,
 • stopniowe zwiększanie obowiązków krajowych dotyczących oszczędności energii,
 • współczynnik energii pierwotnej służący do obliczania oszczędności wyrażonych w kWh energii elektrycznej.

Nowa dyrektywa EPBD

Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), czyli dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków, którą niedawno zaktualizowano. Nowe prawo wprowadza nowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej budynków, w tym:

 • do 2030 roku wszystkie nowe budynki muszą być niskoemisyjne (zgodnie ze standardem ZEB), a do 2050 roku wymóg ten zostanie rozszerzony na wszystkie obiekty;
 • długoterminowe krajowe strategie dotyczące modernizacji budynków mają na celu eliminację paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia, z planem wycofania indywidualnych kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku;
 • od 2025 roku kraje członkowskie UE powinny unikać oferowania zachęt finansowych do instalacji indywidualnych kotłów na paliwa kopalne;
 • obowiązek ustanowienia minimalnych standardów efektywności energetycznej, skoncentrowanych na najmniej wydajnych budynkach;
 • definicja budynków zerowej emisji (bezemisyjnych) jako takich, które wymagają minimalnej lub zerowej ilości energii do funkcjonowania, nie emitują dwutlenku węgla z paliw kopalnych na miejscu oraz charakteryzują się zerową, a także minimalną emisją gazów cieplarnianych podczas użytkowania.

Zaktualizowane dyrektywy RED III, EED, a także EPBD podkreślają kluczową funkcję pomp ciepła. W realizacji założonych przez Unię Europejską ambitnych celów klimatycznych i energetycznych pomóc ma właśnie ta technologia. Tę znaczącą pozycję technologia ta zawdzięcza swojej zdolności do efektywnej transformacji energii odnawialnej, zarządzania nadmiarem ciepła oraz zastępowania tradycyjnych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw kopalnych, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia obiektów o neutralnym bilansie emisyjnym.

Źródło: PORT PC.