Pompy ciepła vs. kotły na węgiel! Jaka moc pompy zastąpi kocioł na ekogroszek?

Najbardziej rozsądną alternatywą dla źródeł ciepła opartych o spalanie paliw kopalnych i biomasy jest pompa ciepła. Zamierzasz zainwestować w pompę ciepła, ale nie wiesz w jaki sposób dobrać moc urządzenia do swojego domu? Jest to znacznie trudniejsze aniżeli w przypadku tradycyjnych kotłów, gdyż zależy od kilku czynników. Jaką więc moc powinna mieć pompa w budynku o powierzchni 190 m2? Czy montaż pompy ciepła jest kosztowny? 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
pompy ciepła

Podziel się

Jak podaje portal GLOBENERGIA - w domu o powierzchni 190 m2 poprzednie sezony grzewcze wymagały spalenia aż 3,5 tony ekogroszku. Aktualnie przy cenach takiego węgla na poziomie 3,7 tys. złotych za tonę musielibyśmy zapłacić prawie 13 tys. złotych na rok! Jest to ogromny koszt, który oczywiście może być wyższy w momencie, gdy ogrzewamy dom nieocieplony. Jaka musi być moc pompy, aby pokryć zapotrzebowanie odpowiadające ciepłu generowanemu podczas spalania 3,5 tony ekogroszku?

Dobór mocy powietrznej pompy ciepła

Jest jedna kluczowa rzecz, która odróżnia specyfikę instalacji z pompą ciepła od tradycyjnej z kotłem na paliwa kopalne. Moc grzewcza pompy ciepła zależy od temperatury zewnętrznej. Mając to na uwadze projektant określa wymaganą wydajność urządzenia poprzez jej dobór w taki sposób, aby była odpowiednia do zmiennego zapotrzebowania na ciepło. Dopasowanie pompy ciepła nie opiera się więc jedynie na powierzchni budynku, bo znaczenie ma również jego standard energetyczny. Określa się go na podstawie grubości izolacji przegród, ich jakości i szczelności stolarki okiennej. Jeśli chcesz rzetelnie podejść do wykonania instalacji z pompą, to warto skorzystać z usług projektanta, jak i wykonać wcześniej audyt energetyczny. 

Standard energetyczny budynku

W celu przeprowadzenia analizy niezbędne jest określenie standardu energetycznego budynku. Pompa ciepła zamontowana zatem będzie w budynku o powierzchni ogrzewanej równej 190 m2 i wysokości pomieszczeń równej 2,5 m, a sam budynek powstał w 2012 roku. Na powierzchnię ogrzewaną składa się parter i poddasze użytkowe. W bryle budynku znajduje się również ogrzewany garaż. Ściany zewnętrzne skonstruowane są z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 25 cm. Dodatkowo ściany są ocieplone 20 cm warstwą styropianu. Pozostałe przegrody także są zaizolowane. Na dachu znajduje się wełna o grubości 25 cm. Izolacja podłogi na gruncie wynosi 25 cm (styropian). Ocieplone są też fundamenty 10 cm warstwą styropianu. Analizowany budynek jest wyposażony w wentylację grawitacyjną. 

Oczekiwana temperatura w pomieszczeniach

Najistotniejsza w kontekście odpowiedniej mocy pompy ciepła jest oczekiwana temperatura w pomieszczeniach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych określa wymogi, które powinny spełniać zarówno budynki, jak i ich usytuowanie. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej temperatura powinna być równa 20°C. Niejednokrotnie Polacy decydują się jednak na wyższą temperaturę, co jednak wobec wysokich cen za ogrzewanie powinno być ograniczane. Przy doborze urządzenia branie pod uwagę temperatury 20°C i późniejsze ogrzewanie pompą ciepła do wyższych wartości np. 23°C spowoduje, że moc dobrana pompy ciepła może być niewystarczająca. Nie powinniśmy jednak dostosowywać pompy ciepła do wyższych temperatur. W przypadku przewymiarowania również możemy napotkać problemy. Jakie? Więcej informacji w artykule Pompy ciepła – trzy najczęstsze błędy instalacyjne

Dotychczasowe źródło ciepła

Niezbędnych informacji potrzebnych do odpowiedniego doboru pompy dostarcza dotychczasowy system grzewczy. W tym przypadku w budynku funkcjonował kocioł węglowy na ekogroszek. Gospodarstwo domowe w trakcie całego sezonu grzewczego zużywało średnio 3,5 tony tego paliwa. Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) była przygotowywana przy pomocy grzałki elektrycznej. 

Instalacja grzewcza

Budynek jest ogrzewany za pomocą ogrzewania podłogowego i stalowych grzejników płytowych. Udział “podłogówki” wynosi 70%, natomiast pozostałe 30% stanowi 6 grzejników umieszczonych w pomieszczeniach i w łazienkach. Zgodnie z audytem przeprowadzonym przed modernizacją źródła ciepła temperatura zasilania przed mieszalnikiem wynosiła do 60°C. 

Jaka powinna być moc pompy ciepła?

Projektant analizując dostępne informacje dobrał do budynku powietrzną pompę ciepła typu monoblok Kaisai KHC-08RY3. Wyliczono, że jej moc do pokrycia zapotrzebowania na ciepło to 8 kW. Urządzenie to w warunkach A7W35 (czyli przy 7°C na zewnątrz) charakteryzuje się wydajnością grzewczą nominalną wynoszącą 8,40 kW. Z kolei w warunkach A-7W35 (przy -7°C na zewnątrz) wydajność grzewcza nominalna tej pompy wynosi 7,00 kW. Temperatura do ogrzania budynku w obu przypadkach to 35°C. Nominalna moc pompy ciepła będzie odpowiednia dla ogrzania analizowanego budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla czterech mieszkańców budynku.

Koszt instalacji pompy ciepła

Jak podaje GLOBENERGIA koszt kompleksowego montażu pompy ciepła o nominalnej wydajności grzewczej 8,40 kW wynosi 39 815 zł netto. Po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 8% koszt ten wyniesie 43 000 zł. W cenie kompleksowego montażu nie wzięto pod uwagę kosztów wykonania postumentu - postument wykonał właściciel budynku we własnym zakresie. W ramach tego konkretnego montażu mieści się wykonanie połączeń hydraulicznych, chłodniczych i elektrycznych, jak i również konfiguracja i uruchomienie urządzenia. Cena zawiera także koszty dostawy i przejazdów ekipy montażowej. Do ceny wliczono wszystkie dodatkowe komponenty instalacji tj. zasobnik CO, zasobnik CWU, naczynia przeponowe do CO i CWU, a także grzałka 3 kW i pompa obiegowa. 

Źródło: GLOBENERGIA, Termomodernizacja.pl

Zobacz również