Powołano Zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał specjalny zespół, który ma identyfikować i monitorować różnego typu zagrożenia związane z budownictwem.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
GUNB zespół ds. badania zagrożeń

Podziel się

Jakie zadania będzie miał zespół? Przede wszystkim będzie analizował możliwość szybszego reagowania i wyznaczał kierunki postępowania w przypadku np. katastrof budowlanych, wichur, ciężkich opadów czy zastosowania przez dewelopera niewłaściwych materiałów budowlanych. Zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie to nowy organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jego misją jest identyfikowanie, ocena i monitorowanie różnego rodzaju zagrożeń związanych z pracami budowlanymi. Docelowo Zespół za w planie  opracowywać odpowiednie działania prewencyjne i sposoby postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.

„Wartością zespołu jest to, że składa się z rozsianych po całej Polsce ekspertów, którzy wiedzą jak postępować w przypadku zagrożenia, np. na miejscu katastrofy budowlanej. Taki doświadczony rzeczoznawca budowlany, gdy przybywa na miejsce, może szybko ocenić skalę zniszczeń i we współpracy z kierownikiem budowy reagować, zanim pojawi się terenowy organ nadzoru budowlanego. Pozwala to na zdecydowanie szybszą niż dziś, reakcję nadzoru budowlanego w przypadku zaistnienia katastrofy” – mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Skład zespołu ds. badania zagrożeń w budownictwie

Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z różnych instytucji oraz organizacji związanych z budownictwem.

Członkowie Zespołu z Głównego Urzędy Nadzoru Budowlanego to:

  • Michał Widelski –  Dyrektor Generalny GUNB, zastępca przewodniczącej,
  • Dorota Klimberzin – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego,
  • Iwona Tokarska – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych,
  • Ewa Mrówczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej.

Do Zespołu dołączyli również przedstawiciele zewnętrzni - rzeczoznawcy budowlani:

  • dr hab. inż. bud., arch. Adam Baryłka,
  • mgr inż. Mirosław Boryczko,
  • płk. dr hab. inż. Ryszard Chmielewski,
  • prof. dr hab. Łukasz Drobiec,
  • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,
  • dr inż. Radosław Sekunda.

Skład zespołu ds. badania zagrożeń w budownictwie (Źródło: GUNB)

Uprawnienia nowego zespołu

Na mocy zarządzenia powołującego zespół, jego członkowie otrzymali upoważnienia GINB, które umożliwią im sprawną realizację zadań w zakresie działania zespołu. Oznacza to np. podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, które zahamują dalszy, niekorzystny przebieg zdarzenia. Może to być np. podparcie, wzmocnienie lub odcięcie niebezpiecznej część konstrukcji.

Powołanie takiego zespołu stanowi odpowiedź na zagrożenia związane z katastrofami budowlanymi, ekstremami pogodowymi: ciężkimi opadami śniegu, ulewami, huraganami czy gradobiciami, niszczącymi nie tylko samochody, ale i budynki. Jednym z głównych zadań nowo powołanego zespołu jest właśnie opracowanie rekomendacji związanych z zapobieganiem zagrożeniom budowlanym. Prace nowego organu będą także dotyczyć tzw. patodeweloperki, która może przybrać postać błędów projektowych, wykonawczych czy eksploatacyjnych. Mogą to być złe założenia inwestycyjne, niedbały projekt, nieodpowiednie materiały budowlane, brak dostatecznej wiedzy, a nawet zwykłe błędy rachunkowe w obliczeniach.

„Nasze rekomendacje mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak bezpieczne procedury pracy, stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, przestrzeganie przepisów dotyczących budownictwa, a także monitorowanie i kontrola zagrożeń na placach budowy” – tłumaczy szefowa GUNB.

Źródło: GUNB, PAP