Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia w przypadku prac remontowych.

Realizacja marzeń o posiadaniu własnego domu często poprzedzona jest długotrwałym staraniem się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Takie same procedury dotyczą również i niektórych prac remontowych. Większość z nich wymaga zgłoszenia w starostwie lub urzędzie miasta a niektóre nawet pozwolenia na budowę.

Prace wykonywane podczas remontu należy podzielić na te które wymagają lub nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia. Malowanie wnętrz, remont łazienki czy gospodarowanie terenem wokół budynku nie potrzebują  poinformowania o tym odpowiednich instytucji.

 Zgłoszenia wymagają prace remontowe:
•    Zmiana pokrycia dachowego,
•    Zamurowanie okna lub drzwi, wymiana okien ,
•    Tynkowanie ścian zewnętrznych oraz ocieplanie od zewnątrz domu o wysokości nie większej niż 12 m,
•    Naprawa lub budowa nowego podjazdu (chodników) a także instalacja w nowym miejscu bramy wjazdowej,
•    Przekształcenie piwnicy lub poddasza na cele mieszkalne, gdy nie wymagają one przebudowy,
•    Urządzenie łazienki w nowym miejscu, wyburzanie ściany działowej,
•    Poprawa izolacji piwnicy, ocieplanie domu oraz tynkowanie od wewnątrz,
•    Modernizacja instalacji (wymiana grzejników), remont kotłowni.


Pozwolenie na budowę wymagane jest w przypadku:
•    Wymiany lub wzmocnienia więźby dachowej,
•    Wymiany okien w przypadku zmiany ich wielkości,
•    Dobudowy garażu lub wstawiania nowych okien oraz drzwi w ścianach zewnętrznych,
•    Ocieplania od zewnątrz domu o wysokości większej niż 12 m,
•    Przekształcenia piwnicy lub poddasza na cele mieszkalne w przypadku konieczności ich przebudowy,
•    Podwyższenia wysokości ostatniej kondygnacji,
•    Modernizacji instalacji gazowej,
•    Budowy komina lub kominka zewnętrznego i wewnętrznego.

Należy pamiętać, że w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków wszystkie prace remontowe wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto o przewidywanych przedsięwzięciach powinien być poinformowany wojewódzki konserwator zabytków. Wszystkie przeprowadzane wówczas prace powinny być z nim wcześniej konsultowane a ich rzeczywistą realizacją powinny zajmować się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz praktykę w zakresie konserwacji zabytków.
 

Joanna Szeremeta

http://muratordom.pl