Aktualności Aktualności

Prąd tańszy o 5% w 2023 roku! Czy dla wszystkich?

W dniu 17 sierpnia Sejm przyjął nowe regulacje, które wprowadzają obniżkę cen energii elektrycznej o 5% wstecznie od stycznia 2023 roku. Na tym ruchu skorzystają gospodarstwa domowe oraz uprawnieni odbiorcy, którzy wykorzystują zamrożone ceny w ramach określonych limitów zużycia. Co zatem wiemy na ten temat? Czy prąd będzie tańszy dla każdego, również po wykorzystaniu limitu?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Tańszy prąd o 5%

Podziel się

W trakcie procedury drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej gwarancji finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), klub parlamentarny PiS przedłożył propozycję regulacji, które zawierają omawiane rozwiązanie. Cały projekt ustawy, włącznie z fragmentami dotyczącymi obniżki cen energii elektrycznej wstecz od początku 2023 roku, został zaakceptowany przez Sejm w czwartek i teraz trafi do Senatu w celu dalszego rozpatrzenia.

O 5% tańszy prąd

Na mocy regulacji dotyczących cen energii elektrycznej, sprzedawcy prądu do gospodarstw domowych oraz odbiorców uprawnionych będą zobligowani do stosowania cen na poziomie 95% obecnie obowiązującej stawki. Ta cena będzie wynikać z taryf zamrożonych od początku 2022 roku lub z wyznaczonej przez organ regulacyjny średniej ceny. Nadpłaty, które dotychczas ponieśli odbiorcy, zostaną zwrócone w następnym okresie rozliczeniowym.

Ten aspekt przedstawiono w projekcie ustawy w wyjątkowo interesujący sposób. W ustawie dotyczącej specjalnych środków mających chronić odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, ze względu na obecny stan na rynku energii elektrycznej, dokonano zmiany sformułowania „cenom zawartym” na „0,95 cen zawartych”. To dość jednoznaczne wyjaśnienie kolejnej obniżki regulowanych cen energii w kontekście kampanii wyborczej.

Aktualne limity tańszej energii elektrycznej

Obniżenie cen ma wpływ jedynie na zużycie energii ograniczone do wcześniej ustalonych limitów dla różnych grup odbiorców. Oznacza to więc, że cena energii nie ulegnie zmianie po przekroczeniu określonego limitu zużycia. Szczególną wagę ma to dla osób korzystających z pomp ciepła, których zużycie energii znacząco przekracza ustalony limit i dla których nie przewidziano żadnego dodatkowego wsparcia.

“Obniżka dotyczy jedynie zużycia do określonych wcześniej limitów dla poszczególnych odbiorców” - czytamy w komunikacie PAP.

Zatwierdzona przez parlament i oczekująca na akceptację prezydenta ustawa dotycząca ochrony odbiorców energii elektrycznej na rok 2023 zakłada podniesienie progów zużycia, które określają, kto będzie mógł korzystać z zamrożonych cen. Według nowych regulacji, te limity wynoszą 3 MWh rocznie dla gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną oraz 4 MWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników. Początkowo ustalono limity o 1 MWh niższe dla każdej z wymienionych grup. Ponadto przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami, w 2023 roku cena energii elektrycznej dla zużycia w granicach limitów wynosi 414 zł/MWh netto, a po przekroczeniu tego limitu, stawka wzrasta do 689 zł/MWh netto.

Źródło: PAP, orka.sejm.gov.pl