Producenci cementu walczą z emisją CO2 powstałą przy produkcji

Konieczność monitorowania emisji CO2 w całym cyklu życia budynku wynika z założeń zielonej transformacji. Nowa unijna dyrektywa budynkowa podkreśla, że materiały budowlane użyte do budowy domów odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych przed okresem eksploatacji budynku, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Problem dostrzegają producenci cementu pracując nad technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla CCS/U (z ang. Carbon Capture and Storage/Usage), kluczową dla osiągnięcia neutralności emisyjnej w przemyśle cementowym. Jej osiągnięcie ma nastąpić w 2050 r.

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Innowacje w branży cementowej

Branża cementowa poszukuje innowacji, aby sprostać wymaganiom zaostrzanej polityki klimatycznej. Produkcja cementu w dalszym ciągu nie może pozbyć się emisji CO2. Przy produkcji klinkieru cementowego mamy do czynienia nieodłącznie z emisją procesową, powstałą w wyniku rozkładu węglanu wapnia.

Aby dotrzymać kroku zielonej transformacji branża cementowa zaproponowała własną mapę drogową, w której, jak podaje Stowarzyszenie Producentów Cementu, milowym krokiem będzie osiągnięcie w roku 2030 redukcji emisji CO2 o 40% w stosunku do roku 1990. Jednak aby wywiązać się z tego ambitnego założenia konieczne są prace nad technologią CCS/U

By to osiągnąć w 2030 roku przemysł cementowy będzie musiał korzystać z technologii wychwytywania CO2 – CCS/U. Ta technologia będzie przełomową dla branży cementowej i pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku - wyjaśnia Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Stowarzyszenie współpracuje w zakresie opracowania technologii z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Efektem współpracy jest m.in. raport nt. realizacji możliwości rozwoju technologii CCS/U dla przemysłu cementowego w Polsce.

Technologia CCS/U - Carbon Capture and Storage/Usage

Raport wskazuje na możliwości rozwoju tej technologii, a jednocześnie diagnozuje, że konieczne jest też wyeliminowanie istotnych barier. Przede wszystkim wychwytywanie CO2 będzie się wiązało ze wzrostem zużycia energii elektrycznej rzędu 100-150%. Ponadto brak jest uregulowań prawnych w zakresie transportu i magazynowania CO2, zarówno na lądzie, jak i na dnie morza.

Technologia CCS/U zakłada wychwytywanie dwutlenku węgla powstałego podczas produkcji cementu, następnie gaz ten podlega skropleniu, w końcu następuje przetransportowanie (drogą kolejową bądź morską) lub przepompowanie rurociągami. Ostatecznie podlega on zmagazynowaniu w naturalnych utworach geologicznych na lądzie lub w morzu. Według prof. Marka Ściążko z Centrum Energetyki AGH w Krakowie w kontekście prac nad wdrożeniem technologii muszą zostać wprowadzone zarówno nowe przepisy, ale także otwartą pozostaje kwestia dopuszczania określonych terenów do składowania w strukturach geologicznych.

Projekty modernizacyjne cementowni w Polsce

Bez wątpienia modernizacja istniejących zakładów cementowych nowymi technologiami nie jest prostą sprawą. Spośród funkcjonujących w Polsce cementowni aktywnie na tym polu odznaczają się firmy, które opracowują bądź wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania. Tak jest w przypadku Cementowni Kujawy firmy Lafarge. Lafarge wspólnie z Innovation Found wdrażają projekt „Kujawy Go4ECOPlanet”. W jej wyniku powstanie instalacja wychwytująca 100% emisji CO2 z produkcji klinkieru cementowego. Uruchomienie ma nastąpić w 2027 roku.
Także Cementownia Górażdże wprowadza innowacje. W ramach projektu ACCSESS wdrażana będzie technologia CCUS. Projekt, w który zaangażowanych jest 18 podmiotów przemysłowych i organizacji badawczych, zakłada dodatkowo opracowanie ram prawnych i organizacyjnych dla systemu transportu CO2 z Europy kontynentalnej do składowisk na Morzu Północnym. Projekt ACCSESS ma zakończyć się w 2025 roku.

Źródła: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Lafarge Polska, Górażdże Cement, AGH w Krakowie, sejm.gov.pl.