Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach w 2022 r. wzrosła dwukrotnie

Jak wskazuje najnowszy raport Urzędu Regulacji Energetyki prosumenci, zwłaszcza ci, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną dominują w segmencie wytwórców energii w ogólnej liczbie mikroinstalacji OZE. Polacy poszukując oszczędności coraz śmielej interesują się możliwościami z zakresu produkcji energii z własnych, ekologicznych źródeł. W przydomowych instalacjach produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych. Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach w 2022 r. wzrosła dwukrotnie.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił raport na temat energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2022 r.

Dane URE wskazują, że na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW, przy czym 99 procent z nich to instalacje fotowoltaiczne. W całkowitej liczbie mikroinstalacji zdecydowanie dominują te użytkowane przez prosumentów. Jednocześnie instalacje prosumenckie obejmują 96 proc. ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.

Dane prezentowane w naszym najnowszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. Jednak wprowadzenie takiej mocy mikroinstalacji do systemu elektroenergetycznego wymaga pilnego dostosowania infrastruktury sieciowej

zauważa Rafał Gawin, prezes URE
Liczba mikroinstalacji - zmiany w latach 2018-2021
Źródło: URE

URE podkreśla, że w przeciągu ostatnich czterech lat, moc zainstalowana wzrosła dziewięciokrotnie, do 9,3 GW. W ślad za przyrostem mocy zainstalowanej wzrasta produkcja energii. W 2022 roku wytwórcy energii w mikroinstalacjach wprowadzili do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r.

Źródło: URE

Zobacz również