Program Ciepłe Mieszkanie – czy progi dochodowe zostaną podwyższone?

Ciepłe Mieszkanie to nic innego jak uzupełnienie programu Czyste Powietrze. Różnicą jest jednak grupa potencjalnych beneficjentów. Z tego drugiego można otrzymać dofinansowanie do termomodernizacji domów jednorodzinnych, a Ciepłe Mieszkanie jest skierowane do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Co może zmienić się w drugim naborze?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Program Ciepłe Mieszkanie - czy progi dochodowe zostaną podwyższone?

Podziel się

Przypomnijmy, że pierwszy nabór w programie Ciepłe Mieszkanie zakończył się 31.12.2022 r. Z kolei początek stycznia 2023 przyniósł nam nową odsłonę programu Czyste Powietrze. W niej pojawiły się nowe progi dochodowe, wyższe dofinansowania, czy też dotacja do audytu. Czy aktualna wersja Czystego Powietrza będzie inspiracją do zmian w Ciepłym Mieszkaniu?

Podstawowe informacje o programie Ciepłe Mieszkanie

Głównym zadaniem programu jest poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowania skierowane są do osób mieszkających w budynkach bez centralnego systemu ogrzewania, korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Wysokość dotacji, która przypada na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów. W pierwszej edycji dofinansowanie mogło wynieść od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł, które można było przeznaczyć na:

  • kondensacyjny kocioł gazowy,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 
  • ogrzewanie elektryczne, 
  • pompę ciepła powietrze/woda,
  • pompę ciepła powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

Co więcej, możliwe było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Ponadto można było z części wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest też przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ramach programu Ciepłe Mieszkanie możliwa jest dodatkowa wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Jest to możliwe w momencie, gdy najpierw wykonano przedsięwzięcie główne. Jest to oczywiście wymiana źródła ciepła

Jak działa program? Wyniki I naboru

Dystrybutorem środków w programie Ciepłe Mieszkanie są poszczególne gminy. Dopiero po otrzymaniu pieniędzy gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli mieszkańców. Aby tak się jednak stało, chętne samorządy mogą aplikować o dofinansowanie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) w trybie ciągłym. Zaplanowano dwa nabory. Pierwszy nabór zakończył się 31 grudnia 2022 r. 

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała, że gminy złożyły 405 wniosków o dofinansowanie. Do połowy lutego 2023 r. poszczególne wfośigw podpisały z gminami łącznie 233 umowy. Ponadto nieustannie spływają zapytania w związku z kolejnym naborem, co oznacza, że są nowi chętni do termomodernizacji lokali w budynkach wielorodzinnych. Drugi nabór ma zakończyć się 31 grudnia 2023 roku. Aktualnie czekamy na jego uruchomienie. Czy są szanse na zmiany w programie?

Jakie mogą czekać nas zmiany w programie Ciepłe Mieszkanie?

Poseł Jan Szopiński w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapytał o planowane zmiany, które mają odświeżyć program Ciepłe Mieszkanie. Pytał o rozszerzenie katalogu beneficjentów, a także o włączenie do programu budynków wielolokalowych, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wśród pytań nie mogło zabraknąć kwestii związanych z pieniędzmi. Poseł zapytał o możliwość zmiany kryterium dochodowego do co najmniej wysokości dochodów przyjętych w programie Czyste Powietrze.

Aktualnie nie ma szans na uzupełnienie programu o dofinansowanie dla lokali, które mają dostęp do sieci ciepłowniczej. Kwestia progów dochodowych to jednak zupełnie inna sprawa. 

“Przed planowanym naborem wniosków w 2023 r. zostanie przeprowadzona analiza dotychczasowego wdrażania programu Ciepłe Mieszkanie, oraz dokonana zostanie jego zmiana. Jedną ze zmian przewidzianych do wprowadzenia jest dostosowanie progów dochodowych programu Ciepłe Mieszkanie do progów dochodowych z programu „Czyste Powietrze” - odpowiada Anna Moskwa.

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że obecnie trwają analizy możliwości rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do dotacji o najemców lokali komunalnych. Ostateczne decyzje będą podjęte przed uruchomieniem drugiego naboru. Ponadto wśród planów jest jeszcze włączenie do grona beneficjentów końcowych małych wspólnot mieszkaniowych (3-7 lokali). Pilotażowe projekty, które miały pomóc w decyzji nad włączeniem tych wspólnot do programu Ciepłe Mieszkanie przeprowadzono w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim. 

Źródło: Sejm, GLOBENERGIA.

Zobacz również