Projekt ekologiczny w Bielsku- Białej- „Szkoła ZEROemisyjna”

Projekt „Szkoła ZEROemisyjna”, realizowany w Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, ma na celu przekształcenie budynku w pierwszą w okolicy w pełni przyjazną środowisku placówkę oświatową. Autorami rozpoczętego w styczniu 2009 roku działania są bracia Marcin Kordas (14 lat) i Łukasz Kordas (16 lat).


Plan jest prosty: 20% prądu elektrycznego na potrzeby szkoły ma pokrywać system paneli fotowoltaicznych (produkujących prąd wprost z promieni słonecznych). Dlaczego 20%? Wartość ta ściśle związana jest z planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), który został w styczniu przyjęty przez Radę Miejską Bielska-Białej, w ramach uczestnictwa w europejskiej inicjatywie „Porozumienia między Burmistrzami”. Pozostałe 80% będzie pobierane z sieci, ale ponieważ przy jego produkcji spalany jest węgiel, trzeba będzie posadzić powierzchnię leśną zdolną do pochłonięcia emitowanego w ten sposób CO2.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na poszczególne edycje. W pierwszej uczniowie Gimnazjum KTK posadzili 500 sztuk młodych jaworów na stokach Dębowca i uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Elektrowni Jaworzno III i na wystawę o energooszczędności w Katowicach. Oprócz tego w szkole zorganizowano konkurs na najlepszy poemat ekologiczny pt.: „Jak wyglądałby świat bez prądu elektrycznego?”

Druga odsłona projektu – „Słoneczna energia” przybrała zupełnie odmienne oblicze. Stworzono pilotażowy system złożony z baterii słonecznych wraz ze specjalną tablicą monitorującą jego działanie. Wyświetla ona:

    * Moc chwilową baterii słonecznej (parametr zależny od pory dnia i roku oraz warunków atmosferycznych)
    * Energię elektryczną wyprodukowaną od momentu zainstalowania panelu
    * Efekt ekologiczny – niewyemitowany CO2 (dzięki wykorzystaniu prądu z ogniw słonecznych)

Całe przedsięwzięcie miało wymiar bardziej edukacyjny, niż ekonomiczny, o czym świadczą liczne prezentacje całego systemu, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z bielskich szkół średnich.

Obecnie realizatorzy projektu postanowili rozpocząć III edycję, zatytułowaną „Słoneczny dach”. Jej głównym celem jest rozbudowa istniejącego systemu fotowoltaicznego (bateria słoneczna + tablica informacyjna) o kolejne panele, a także obsadzenie kolejnych powierzchni leśnych. W programie zaplanowano także piknik ekologiczny w czerwcu b.r., poświęcony fotowoltaice, rowerom elektrycznym i zabawkom solarnym, w ramach działania Fundacji Arka, która zaprosiła realizatorów „Szkoły ZEROemisyjnej” do udziału w ogólnopolskiej akcji  „Arka dla Ziemi”.

Realizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez grantów zdobytych w konkursie „Moje silne drzewo”, a także bez sponsoringu ze strony lokalnych przedsiębiorstw. „Prognozujemy, iż efekt ekologiczny wynikający z tej inwestycji to 5,3 tony CO2 niewyemitowanego do atmosfery w skali roku, co w przeliczeniu na objętość daje ponad 67 cystern kolejowych o pojemności 40 m3.” - stwierdził Łukasz Kordas jeden z realizatorów projektu. „Mamy nadzieję, że III edycja projektu odniesie identyczny, lub nawet większy sukces, co poprzednie.” – dodał jego brat Marcin. Projekt w swoim charakterze edukacyjnym będzie wspierany przez Urząd Miejski, tak, aby przykład braci Kordas stał się inspiracją dla jak największej grupy młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"