Przygotowanie instalacji do montażu pompy ciepła – czy to takie trudne jak się wydaje?

Wybór pomp ciepła jako urządzeń grzewczych jest obecnie powszechny w czasach termomodernizacji budynków i ma swoje uzasadnienie. Pompy ciepła są efektywnym sposobem pozyskiwania ciepła, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i mniejsze zużycie energii. Dowodem na popularność tych rozwiązań jest program Czyste Powietrze, w którym od kilku miesięcy udział pomp ciepła utrzymuje się na poziomie 60%. Choć wymiana źródła ogrzewania może być trudna dla niektórych osób, istnieje kilka standardów, na które warto zwrócić uwagę w takiej sytuacji. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Jak przygotować dom do montażu pompy ciepła

Podziel się

Istotnym zagadnieniem, które warto omówić w kontekście wymiany źródła ciepła, jest odpowiednie miejsce montażu urządzenia. Dotyczy to zarówno wnętrza, jak i zewnętrza budynku, choć przygotowanie różni się w zależności od rodzaju wybranej pompy ciepła. Elementy instalacji pompy ciepła są w dużej mierze podobne, niezależnie od rodzaju dolnego źródła. Konieczne jest wyznaczenie miejsca zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku dla samej pompy ciepła, zbiornika buforowego czy zbiornika na ciepłą wodę użytkową. W przypadku pompy gruntowej wymaga się przygotowania wymiennika poziomego lub odwiertu, natomiast w przypadku pompy powietrznej wystarczy odpowiednie miejsce na zewnątrz budynku dla agregatu. Ważne jest również przestrzeganie wymogów dotyczących odległości. Nie należy zapominać o przygotowaniu miejsca na odprowadzanie skroplin. Kwestie akustyczne są równie istotne jak inne aspekty. Należy zadbać o umieszczenie pompy ciepła w miejscu, które nie będzie przeszkadzać użytkownikom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, uwzględniając również potencjalnych sąsiadów.

Instalacja elektryczna a montaży pompy ciepła

Często zaniedbywane jest przygotowanie instalacji elektrycznej pod pompę ciepła przez przyszłych użytkowników tych urządzeń. Nie można bagatelizować mocy umownych i odpowiednich zabezpieczeń, które są niezbędne dla konkretnego modelu pompy ciepła. Warto zasięgnąć rady od elektryka odpowiedzialnego za prace w naszym domu i sprawdzić, czy moc umowna jest wystarczająca, a także czy nasze urządzenie nie wymaga dodatkowych przewodów elektrycznych o odpowiednich przekrojach, aby zapewnić skuteczne zasilanie. Nie powinniśmy obawiać się zadawania pytań i uzyskiwania informacji od profesjonalisty w tej dziedzinie.

Instalacja hydrauliczna 

Hydraulika jest kolejnym istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas montażu pomp ciepła. Urządzenia te działają w zamkniętym układzie hydraulicznym. Różnica między układem zamkniętym a otwartym polega na obecności lub braku naczynia wzbiorczego. Układ zamknięty nie posiada naczynia wzbiorczego, które pełniłoby rolę wychwytującą ewentualne nadciśnienie wody, które może wystąpić w przypadku przegrzania. Natomiast układ otwarty jest wyposażony w takie naczynie. Podobnie jest ze zbiornikiem ciśnieniowym. Dlatego jeśli wcześniej mieliśmy kocioł węglowy, który pracował w układzie otwartym, istnieje prawdopodobieństwo, że planowany układ hydrauliczny wymaga zmiany. 

Możliwe jest również połączenie pracy pompy ciepła z kotłem węglowym, na przykład w układzie biwalentnym. Wymaga to zainstalowania dodatkowego wymiennika ciepła dla kotła, co umożliwia pracę pompie ciepła w zamkniętym układzie, a kotłowi w otwartym układzie.

Płukanie instalacji grzewczej

Płukanie instalacji przed wymianą źródła ciepła jest niezwykle istotne i nie należy go lekceważyć. Istnieje wiele zanieczyszczeń obecnych w tego typu instalacjach, które mogą poważnie zaszkodzić pompie ciepła, ponieważ są one bardzo wrażliwe na takie nieczystości. Płukanie instalacji jest również zalecane z myślą o zachowaniu czystości wymiennika ciepła. Dodatkowo, zaleca się stosowanie separatorów zanieczyszczeń, które pomogą w redukcji ilości zabrudzeń i utrzymaniu instalacji w jak najlepszym stanie.

Przygotowanie budynku do montażu pompy ciepła

Modernizacja budynku jest istotnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę w kontekście instalacji pompy ciepła. Chociaż nie jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania pompy ciepła, to poprawne docieplenie domu może przynieść wiele korzyści. Dzięki odpowiedniemu ociepleniu budynku, pompa ciepła może mieć niższa moc, co przekłada się na jej efektywność oraz koszty eksploatacji.

Źródło: GLOBENERGIA.

Zobacz również