Aktualności Aktualności

Puńsk, Kadcza, Przyjma i Zarzecze – kolejny Przegląd Termomodernizacyjny!

Tradycyjnie jak co tydzień w poniedziałek przedstawiamy najnowsze informacje o termomodernizacyjnych inwestycjach w Polsce. Dzisiaj odwiedzimy dwie miejscowości w Małopolsce - Kadczę i Zarzecze, a także Puńsk w województwie podlaskim i Przyjmę we wielkopolskim. Jak zwykle prześledzimy te już zrealizowane przedsięwzięcia, jak i te dopiero zaplanowane!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
termomodernizacja

Podziel się

Zacznijmy od wizyty na południu Polski. 11 października w Krakowie, wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina, przyjął dofinansowanie w wysokości przeszło 1,2 miliona złotych na projekt o nazwie “Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze”. Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi około 1,39 miliona złotych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostarcza 90% finansowania inwestycji.

W Kadczy planuje się przeprowadzić termomodernizację oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Prace obejmować będą: 

 • ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu (budynek 2), 
 • izolację ścian przy gruncie (budynek 2), 
 • wymianę okien (budynki 1 i 2),
 • wymianę drzwi (budynek 2). 

Ponadto modernizowana będzie instalacja centralnego ogrzewania w budynku nr 2.

Szkoła w Kadczy po termomodernizacji.
Źródło: starosadeckie.info

Dodatkowo w ramach tego samego projektu, przewidziano termomodernizację i modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Inwestycja obejmować będzie izolację ścian zewnętrznych oraz stropu, ocieplenie ścian w gruncie, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Puńsk na Podlasiu

Z południa przenieśmy się na Suwalszczyznę, a konkretnie do wsi Puńsk, gdzie kończy się termomodernizacja szkolnej stołówki. Ponadto przebudowie poddano ostatnią w gminie kotłownię węglową. 

To jest długo oczekiwana inwestycja, która przyniesie korzyści nie tylko liceum ogólnokształcącemu, ale także szkole podstawowej. Obecnie korzysta się tam z kotła opalanego pelletem. Po zrealizowaniu projektu mają obniżyć się nie tylko koszty eksploatacji, ale także poziom zanieczyszczenia środowiska.

Ta inwestycja była przedmiotem długoletnich starań zarówno samorządu powiatowego, jak i gmin, w celu pozyskania środków finansowych na ten cel. W końcu udało się zdobyć finansowanie ze środków Polskiego Ładu. W lutym tego roku, starostwo powiatowe w Sejnach podpisało umowę na realizację projektu o łącznej wartości 1,4 miliona złotych netto.

Prace obejmują następujące zakresy:

 • termomodernizację stołówki,
 • budowę magazynu pelletu energetycznego, który będzie służyć jako magazyn paliwa dla kotłów energetycznych w kotłowni szkoły, znajdującej się w budynku stołówki,
 • modernizację kotłowni,
 • aktualizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku bursy szkolnej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku bursy szkolnej o mocy około 32 kW,
 • rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku o mocy około 14 kW,
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.
Szkolna kotłownia i magazyn na pellet w Puńsku.
Źródło: suwalki24.pl

Termomodernizacja w Przyjmie

Na koniec zobaczmy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Przyjmie. Placówka powstała w 1967 roku i od tego czasu przeprowadzano jedynie drobne prace remontowe, głównie związane z poprawą wyglądu sal lekcyjnych i wyposażeniem pracowni. Jednak ta sytuacja uległa zmianie, gdy na wiosnę 2022 roku gmina zawnioskowała o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W trakcie pierwszego etapu projektu, który nosi nazwę "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie”, gmina Golina otrzymała pozytywną decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą dofinansowania tego przedsięwzięcia. Projekt ten obejmował głęboką modernizację energetyczną budynku, w tym:

 • termomodernizację przegród,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego,
 • montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianę oświetlenia na nowe, typu LED,
 • instalację paneli fotowoltaicznych.
Szkoła Podstawowa w Przyjmie.
Źródło: lm.pl

Głównym zamierzeniem projektu było poprawienie efektywności energetycznej w budynku szkoły podstawowej poprzez wprowadzenie działań termomodernizacyjnych, co wiązało się z:

 • zmniejszenie emisji CO2 na terenie gminy,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej,
 • osiągnięcie oszczędności finansowych z tytułu oszczędności w zużyciu energii
 • zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie lepszych warunków do nauki dzieci i do pracy.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3,3 miliona złotych, przy czym finansowanie ze strony Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 2 miliony złotych. Gmina Golina wniosła wkład własny w wysokości niemal 1,3 miliona złotych.

Źródła: starosadeckie.pl, suwalki24.ingo, lm.pl