Nowi członkowie Rady Wyrobów Budowlanych

Skład członków Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powiększył się aż o 11 nowych członków.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych, działającym na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej.

11 nowych osób

Zgodnie z oświadczeniem GUNB-u nowymi członkami Rady Wyrobów Budowlanych zostali:

 • Marcin Trzyna – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych;
 • Henryk Kwapisz – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO
 • Arkadiusz Kamiński – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
 • Renata Ciszewska – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
 • Karolina Otta-Ptach – przedstawicielka Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Jerzy Klimm – przedstawiciel Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Piotr Falkowski – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych
 • Kamil Kiejna – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
 • Maciej Kubanek – przedstawiciel Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
 • Grzegorz Andrzej Bajorek – przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zenon Małkowski – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Budownictwa oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Członkowie Rady powołani wcześniej

Zwykle w posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych biorą udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Przewodniczącym Rady Wyrobów Budowlanych jest Pan Ryszard Kowalski. Wcześniej do jego prac zostali powołani: Ewa Błazik-Borowa, Jan Bobrowicz, Jan Cipiur, Wojciech Gunia, Edyta Hajtka-Komorowska, Dariusz Łazęcki, Katarzyna Mróz, Dorota Podsiedzik-Malec, Mariusz Ścisło, Ryszard Trykosko, Stanisław Kańka, Maciej Gruszczyński oraz Tomasz Kisilewicz.

Źródło: GUNB

Zobacz również