Radykalne zmniejszenie zużycia energii w UE do 2023 r.

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wyznacza nowe cele oszczędnościowe na 2030 i zakłada zmniejszenie zużycia energii o 11,7% na poziomie UE.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Europosłowie zatwierdzili plany, uzgodnione już z Radą UE, które wyznaczają nowe cele w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii oraz wymagania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE. Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. (w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r.). Temu celowi towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie realizują swój krajowy wkład w ten wiążący cel UE.

Cele Zielonego Ładu

Unia Europejska uznaje znaczenie transformacji energetycznej i dlatego wprowadziła Zielony Ład - kompleksową strategię dotyczącą klimatu i środowiska. Celem Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do takiego stopnia, że nie będą one miały negatywnego wpływu na klimat. Jest to ambitne zadanie, które wymaga zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki.

Jednym z kluczowych celów w tym zakresie jest zwiększenie udziału energii z OZE w całkowitej produkcji energii. Obecnie Unia Europejska już osiągnęła znaczny postęp w tej dziedzinie, ale nadal istnieje wiele możliwości do rozwoju. Większy udział energii odnawialnej oznacza mniej emisji gazów cieplarnianych i mniejsze zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Oszczędzania rozbite na poszczególne lata.

Do 2030 roku państwa członkowskie muszą oszczędzać średnio 1,5% rocznie. Roczne oszczędności energii rozpoczną się od 1,3% w okresie do końca 2025 roku i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 roku. Cele oszczędnościowe powinny zostać osiągnięte poprzez działania lokalne, regionalne i krajowe, w różnych sektorach, np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. 

Posłowie nalegali, aby system obejmował w szczególności sektor administracji publicznej, który będzie musiał zmniejszać swoje końcowe zużycie energii o 1,9% każdego roku. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3% budynków publicznych będzie co roku remontowanych, w celu uczynienia z nich budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Źródło: PE

Zobacz również