Rekord w programie Czyste Powietrze!

Kolejny rekord w programie Czyste Powietrze pobity! Co tydzień oficjalne media społecznościowe programu informują o tym, ile w tym czasie złożono wniosków. Oprócz tygodniowego wyniku możemy również dowiedzieć się o łącznej liczbie złożonych wniosków, całkowitej wartości wnioskowanych dotacji, liczbie podpisanych umów oraz o kwocie przyznanych i wypłaconych dofinansowań. Ostatni tydzień przyniósł rekordową liczbę 5 891 wniosków!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Rekord w programie Czyste Powietrze

Podziel się

Dotychczasowym rekordem był wynik osiągnięty w dniach 27.05-02.06, kiedy to pierwszy raz w historii liczba wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze przebiła 5000. Dokładnie było ich 5035 sztuk. Od tego minęły już dwa miesiące, ale w żadnym  tygodniu nie było ich więcej aż do ostatniego okresu! 

Liczba wniosków w programie Czyste Powietrze

W dniach 29.07-04.08 złożono w programie Czyste Powietrze aż 5891 wniosków. To zdecydowanie najlepszy wynik, jeśli chodzi o całą historię trwania programu. Poniżej przedstawiamy zmiany liczby składanych dokumentów o dotację od początku 2022 r.

Warto zauważyć, że ten rok jest znacznie bardziej udany we wdrażaniu programu. Nie powinno to dziwić z uwagi na fakt wprowadzonych od stycznia zmian. Nowe zasady objęły dwie najistotniejsze dla beneficjentów kwestie - obniżono progi dochodowe, co spowodowało teoretycznie, że więcej osób może skorzystać z programu, a także podwyższono maksymalne kwoty dofinansowania.

Zasady programu w 2023 r.

Przypomnijmy więc najważniejsze zasady programu Czyste Powietrze, które obowiązują od 2023 r., a zaliczyć do nich możemy wspomniane progi dochodowe i maksymalne kwoty dofinansowania. Program jest podzielony na trzy poziomy, z których każdy jest uzależniony od dochodu w gospodarstwie domowym. Zacznijmy więc od progów dochodowych. 

Podstawowy poziom dofinansowania:

  • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty w programie od stycznia 2023: 

  • podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł,
  • podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł,
  • najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł.

Szczegóły na temat maksymalnych kwot dotacji, które uzależnione są od zakresu termomodernizacji znajdziesz w materiale Czyste Powietrze – jakie dofinansowanie możesz otrzymać? W grę wchodzi nawet 135 tys. zł!

Aby dodatkowo zachęcić wahające się osoby, program Czyste Powietrze zapewnia pełne pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu energetycznego. Dopłaty tej nie wlicza się do limitu maksymalnej wartości dofinansowania, który ustalono dla różnych typów działań w ramach poszczególnych części programu. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać na wykonanie audytu, wynosić to 1200 zł. Wykonanie audytu jest obowiązkiem w przypadku starania się o dofinansowanie w ramach kompleksowej termomodernizacji. Możliwe jest wówczas otrzymanie wyższych dotacji, ale konieczne jest, aby termomodernizacja zmniejszyła zużycie energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: 

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub 
  • o minimum 40%. 

Dofinansowanie na audyt można otrzymać też w ramach zwykłej termomodernizacji. W takiej sytuacji nie obowiązują cele, ale zakres prac wskazany w audycie musi zostać zrealizowany w całości. Szczegóły poruszyliśmy w artykule Audyt energetyczny – wymagania w programie Czyste Powietrze

Źródło: Program Czyste Powietrze.

Zobacz również