Rozwiązania w zakresie ocieplania ocieplonych budynków

Proces termomodernizacji, czyli docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących oraz nowopowstałych ewoluował na przestrzeni lat, jednak obecnie, gdy mamy do czynienia z budynkami energooszczędnymi, w których działa się prewencyjnie i zapobiega ewentualnym stratom ciepła, prace prowadzone w zakresie termomodernizacji nabrały szczególnego znaczenia.

Zdjęcie autora: Bolix
Zdjęcie autora: Bolix

Bolix

Producent chemii budowlanej

Podziel się

Metody docieplania ścian zewnętrznych budynku

Najpopularniejszą metodą docieplania ścian zewnętrznych budynku jest metoda nazywana metodą lekką-mokrą, metodą BSO (bezspoinowy system ociepleń) czy też metodą ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych budynku). Bez względu na to jaką terminologią określimy zastosowaną metodę faktem jest, że na przestrzeni lat wiele się w tej kwestii zmieniło.

Rozwiązania BOLIX w zakresie docieplania budynków

BOLIX oferuje innowacyjne rozwiązania systemowe w zakresie docieplania ścian zewnętrznych budynku. Dzięki nim zapewniona jest skuteczna izolacyjność termiczna budynków, a przegrody budowlane dostosowane są do wymagań prawnych oraz środowiskowych.

Planując prace w zakresie ocieplenia budynku należy rozważyć przede wszystkim to, czy izolacyjność termiczna ścian jest wystarczająca i czy odpowiada aktualnym wymaganiom założonym w projekcie budowy bądź modernizacji budynku.

Fot: Bolix

Zakres prowadzonych robót ociepleniowych

Można wyróżnić kilka zakresów prac remontowych – od prawie kosmetycznych, jak mycie czy malowanie, poprzez powierzchniowe wzmacnianie struktur tynkarskich, następnie ponowne wykonanie lub wymianę warstw zewnętrznych ocieplenia, wreszcie wykonanie nowego ocieplenia na już zastanym – czyli wykonanie podwójnego ocieplenia.

Wbudowanie nowego ocieplenia

Niewątpliwą korzyścią wykonywania nowego ocieplenia na już istniejącym, jest uniknięcie kosztu demontażu i utylizacji starego ocieplenia oraz wykorzystanie go jako części grubości termoizolacji planowanej. Kluczową kwestią jest tutaj wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia już istniejącego, a także taka ocena samych ścian, do których jest zamocowane ocieplenie.

Weryfikacji powinien dokonać uprawniony ekspert budowlany. Istotne jest stwierdzenie czy istniejące ocieplenie, jak i sama ściana mogą służyć jako stabilne podłoże pod nowe ocieplenie. Ponadto ważne jest określenie sposobu przygotowania ocieplenia już istniejącego służącego jako podstawa do ponownego ocieplenia. Scenariusz robót może polegać także na konieczności demontażu istniejącego ocieplenia ze względu na zły stan techniczny i wykonanie nowego ocieplenia spełniającego aktualne wymagania formalno-prawne zgodnie z wytycznymi producenta.

Fot: Bolix

Rozwiązanie BOLIX DOUBLE THERM

W przypadku systemu BOLIX DOUBLE THERM mamy do czynienia z wykonaniem dodatkowej warstwy izolacji ściany na istniejącym ociepleniu na styropianie (ETICS) wraz z przygotowaniem starej warstwy izolacji przed jej ponownym dociepleniem.

Fot: Bolix

Przygotowanie ocieplenia z zastosowaniem BOLIX DOUBLE THERM

Jeżeli stan techniczny istniejącego ocieplenia jest prawidłowy, przed przystąpieniem do montażu drugiej warstwy ocieplenia, istniejące wyprawy tynkarskie należy oczyścić z brudu, kurzu, nalotów mikrobiologicznych, tłustych zabrudzeń i bitumów. Warstwy o słabej przyczepności należy usunąć, a następnie dokładnie odpylić całą powierzchnię. Mocowanie warstwy termoizolacji wykonuje się metodą grzebieniową lub pasmowo-punktową. Przyklejone zaprawą płyty należy przymocować do podłoża łącznikami mechanicznymi z metalowym wkręcanym trzpieniem. Ich długość powinna stanowić sumę wszystkich warstw (stare i nowe ocieplenie, warstwy nie stanowiące podłoża nośnego) oraz głębokości zakotwienia. Ilość łączników na 1m2 nie powinno być mniejsza niż 6. By zwiększyć odporność elewacji na ssanie wiatru, zastosować Krzyżowy Węzeł Mocujący. Rozwiązanie to polega na dodatkowym wzmocnieniu termoizolacji zatopionymi w kleju skrzyżowanymi pasami siatki z włókna szklanego. Ponowne ocieplenie pozwala na uzyskanie nowego wyglądu elewacji i możliwość zastosowania nie tylko standardowych tynków cienkowarstwowych, ale również efektów dekoracyjnych z szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych BOLIX.

Źródło: BOLIX
Materiał sponsorowany

Zobacz również