Rynek wart prawie 7 mld dolarów! Przyszłość wełny szklanej

Prognozuje się, że w roku 2023 wartość światowego rynku izolacji z wełny szklanej wyniesie 4,2 miliarda dolarów. Przewiduje się, że ogólna jej sprzedaż będzie rosła średniorocznym tempem wzrostu wynoszącym 4,8%, co doprowadzi do osiągnięcia łącznej wartości rynku na poziomie 6,8 miliarda dolarów do roku 2033.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Izolacja z wełny szklanej

Podziel się

W sektorze mieszkaniowym i budowlanym oczekuje się utrzymania wysokiego poziomu zastosowania izolacji z wełny szklanej. Jest to rezultat rosnącego nacisku ze strony właścicieli domów na zmniejszenie zużycia energii i kosztów. Prognozuje się, że ten segment rynku osiągnie średnioroczny wzrost wynoszący 4,6% do roku 2033.

Rosnące wykorzystanie wełny szklanej w sektorze budownictwa mieszkalnego i przemysłowego, w systemach HVAC oraz innych urządzeniach, będzie stanowić główny czynnik napędzający światowy rynek. To wynika ze zdolności izolacji z wełny szklanej do obniżania zużycia energii i generowania oszczędności.

Czy wełna szklana jest popularna?

Izolacja z wełny szklanej jest szeroko stosowanym i skutecznym rozwiązaniem, które poprawia efektywność energetyczną budynków, zapewnia komfort termiczny oraz doskonałe właściwości akustyczne. Jest ona także znana pod nazwą izolacji z włókna szklanego.

Wełna szklana charakteryzuje się niską masą, odpornością na ogień oraz odpornością na korozję. Służy do zarówno izolacji termicznej, jak i akustycznej. Przewiduje się, że zwiększone wykorzystanie izolacji z wełny szklanej w budynkach oraz zastosowaniach przemysłowych w celu redukcji wymiany ciepła i poprawy efektywności energetycznej stymuluje te konkretne rynkowe segmenty.

Dynamiczny rozwój sektora mieszkaniowego, spowodowany wzrostem populacji, tworzy atrakcyjne możliwości dla producentów izolacji z wełny szklanej. Ten trend prawdopodobnie będzie nadal się wzmacniać w okresie objętym prognozą, ze względu na rosnące zainteresowanie zielonym budownictwem.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) populacja Ziemi osiągnie 9,7 miliarda ludzi do roku 2050 i 10,4 miliarda do 2100 roku. Ten wzrost populacji oznaczać będzie zwiększony popyt na nowe budynki mieszkalne, co z kolei przyczyni się do wzrostu sprzedaży tej izolacji.

Stanowi ona istotne narzędzie dla właścicieli domów w poprawie efektywności energetycznej, parametrów akustycznych i komfortu cieplnego budynków. Dlatego ten rodzaj izolacji staje się coraz bardziej popularny w sektorze mieszkaniowym.

Jak wygląda rynek wełny szklanej?

Globalny rynek izolacji z wełny szklanej będzie również kształtowany przez inne czynniki, takie jak wprowadzanie rygorystycznych przepisów dotyczących efektywności energetycznej przez rządy na całym świecie oraz rosnąca popularność zielonych budynków.

Izolacja ta znajduje również zastosowanie w systemach HVAC i urządzeniach przemysłowych. Rosnące wykorzystanie tych produktów przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na wełnę szklaną w przewidywanym okresie.

Najważniejsze wnioski z raportu dotyczącego rynku izolacji z wełny szklanej:

  • Przewiduje się, że do roku 2033 wartość globalnego przemysłu izolacyjnego z wełny szklanej wyniesie 6,8 miliarda dolarów.
  • Na podstawie wniosków oczekuje się, że segment budownictwa mieszkaniowego będzie się rozwijać w tempie 4,6% CAGR do 2033 r.
  • Oczekuje się, że do 2033 roku wartość rynku amerykańskiego osiągnie wartość 1,2 miliarda dolarów.
  • Przewiduje się, że popyt w Japonii wzrośnie do 2033 r. o 4,6% CAGR.
  • Przewiduje się, że do 2033 roku przychody ze sprzedaży w Chinach wyniosą 1,3 miliarda dolarów.
  • Rynek Wielkiej Brytanii ma rozwijać się w tempie 4,6% CAGR w latach 2023–2033.
  • Oczekuje się, że do roku 2033 wielkość rynku japońskiego osiągnie 1,0 miliarda dolarów.

Co więcej, główny analityk firmy Future Market Insights (FMI) podkreśla, że wzrost popularności zielonych budynków oraz wprowadzanie nowych regulacji dotyczących efektywności energetycznej stworzą obiecujące perspektywy wzrostu dla firm specjalizujących się w izolacjach z wełny szklanej w okresie, na którym skoncentrowana jest ta ocena. Aby wykorzystać te szanse, kluczowe przedsiębiorstwa muszą nieustannie doskonalić swoje portfolio produktów, wprowadzając innowacyjne rozwiązania o podwyższonych właściwościach.

Źródło: Future Market Insights.

Zobacz również