Sprzedaż pomp ciepła stale rośnie! 64% wzrostu w I kwartale 2021 roku!

Zdjęcie autora: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

W I kwartale 2021 roku, kontynuowany był dalszy trend wzrostowy w grupach nowoczesnych zaawansowanych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne przepływowe kotły grzewcze. Ta tendencja dotyczyła także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.

64% wzrostu sprzedaży pomp ciepła

W I kwartale 2021 roku pompy ciepła odnotowały 64% wzrostu sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2020 roku, co jest kolejnym bardzo dobrym wynikiem. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych rewersyjnych, gdzie wzrosty w skali kwartalnej były wielokrotne. Pompy powietrzne są łatwiejsze w montażu od pomp gruntowych i wodnych, a przy tym od nich tańsze, co powoduje ich powodzenie u instalatorów i inwestorów. Z drugiej strony ważny jest ich właściwy dobór i ustawienie parametrów pracy, szczególnie w istniejących budynkach, gdzie wymiennikami ciepła bywają stare grzejniki, ogrzewane wcześniej kotłami na paliwa stałe. Brak staranności w tym zakresie ze strony instalatorów, rzutuje później na złą opinię dla całej technologii, chociaż u podłoża problemu leży błąd ludzki, a wiele instalacji jest dobrze dobranych, wykonanych i działających bez zarzutu. Innym niebezpieczeństwem są w dalszym ciągu braki podażowe. Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często kilka tygodni. W I kwartale 2021 roku spadło o kilka procent zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej – podgrzewaczami wody które były często wykorzystywane do wspomagania pracy kotłów na paliwa stałe. Pompy gruntowe w I kwartale 2021 roku odnotowały tym razem wzrost na poziomie kilkunastu procent – od 18% w wypadku pomp nierewersyjnych do c.o. do kilku procent w wypadku pomp rewersyjnych o małych mocach. Absolutnymi rekordzistami we wzrostach sprzedaży , są pompy powietrzne typu monoblok gdzie wzrosty są liczone w krotności w zależności od kategorii i mocy, oraz pompy powietrzne typu split. Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży.

Układy hybrydowe

W dalszym ciągu wzrasta zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi. Wzrost sprzedaży takich układów w I kwartale 2021 wyniósł prawie 19%.

Dotacje w przygotowaniu?

Warto także zaznaczyć, że NFOŚiGW przygotowuje program wsparcia dla instalacji pomp ciepła w nowym budownictwie. Jest ruch w dobrym kierunku ponieważ, byłby to praktycznie pierwszy program dla instalacji ogrzewania wykorzystującego OZE dla nowego budownictwa. Jedynie, można by się zastanowić, czy w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę doświadczenia z innych programów wsparcia, np. dla kolektorów słonecznych nie byłoby bardziej korzystne, aby wsparcie dotyczyło całego sektora OZE, obejmującego także kolektory słoneczne, kotły na biomasę czy układy hybrydowe. Rozwiązanie sektorowe, czyli wsparcie dla instalacji różnych technologii OZE w technice grzewczej w nowych budynkach pozwoliłoby uniknąć niebezpieczeństwa, że ponownie głównym kryterium doboru urządzenia grzewczego będzie wyłącznie możliwość uzyskania wsparcia finansowego, a nie efektywność jego funkcjonowania w trakcie eksploatacji w miejscu instalacji, oraz przyzwyczajenia beneficjentów, ze dana technologie kupuje się wyłącznie w oparciu o dopłatę. Takie efekty post factum widać obecnie w segmencie kolektorów słonecznych.

Kotły elektryczne

W wypadku kotłów elektrycznych widoczny był dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i niskie koszty instalacji. Dynamika sprzedaży w I kwartale 2021 roku była bardzo wysoka i osiągnęła znowu bardzo wysoki poziom ok. 80 %, z pewną dalszą tendencją wzrostową. Wzrost zainteresowania ogrzewaniem elektrycznym w tym kotłami elektrycznymi można bezpośrednio powiązać ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, gdzie instalacje prosumenckie są wykorzystywane coraz częściej do celów grzewczych. W wypadku przepływowych elektrycznych podgrzewaczy do c.w.u nastąpił niewielki wzrost na poziomie 5%.

Zobacz również