Aktualności Aktualności

Stacja uzdatniania wody, zakład karny i świetlica – różnorodność w Przeglądzie Termomodernizacyjnym!

W kolejnym Przeglądzie Termomodernizacyjnym przedstawimy całkiem różne od siebie inwestycje, mające jednak wspólny mianownik - zwiększenie efektywności energetycznej. Zaglądnijmy więc do Kątów, Piotrowa i Wronek i sprawdźmy, jakie obiekty objęła tam termomodernizacja!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Stacja uzdatniania wody, zakład karny i świetlica – różnorodność w Przeglądzie Termomodernizacyjnym!

Podziel się

Na początku przenieśmy się do Kątów, gdzie przeprowadzono termomodernizację świetlicy. W ramach inwestycji budynek ocieplono i otynkowano. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 13,5 tys. złotych, z czego 12 tys. złotych pochodziło z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, a pozostałe 1,5 tys. złotych stanowiły środki własne gminy.

Świetlica w Kątach.
Źródło: laskonline.pl

Dzięki zrealizowanej termomodernizacji udało się zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Jak podaje portal laskonline.pl, poprawa estetyki obiektu przyczyniła się do pozytywnego kształtowania wizerunku miejscowości. Dodatkowo termomodernizacja przyniosła korzyści w postaci poprawy bilansu energetycznego budynku, co przełoży się na oszczędności w kosztach ogrzewania zimą.

Stacja uzdatniania wody po termomodernizacji

Zakończono prace związane z termomodernizacją na terenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie. W ramach tego projektu przeprowadzono kompleksowe działania, obejmujące gruntowne ocieplenie obiektu, wymianę stolarki okiennej, montaż nowych drzwi i bramy. Ponadto zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz energooszczędne oświetlenie. Istotną modyfikacją było także przejście na ogrzewanie elektryczne, wymiana podgrzewaczy ciepłej wody, oraz dostarczenie nowych, energooszczędnych kompresorów do napowietrzania.

Wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski, potwierdził, że wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań przyniesie korzyści w postaci redukcji kosztów utrzymania budynku. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 628 tys. złotych, w tym znaczne dofinansowanie w wysokości 333 tys. złotych pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Stacja Uzdatniania Wody w Piotrowie stanowi kluczowy element tego projektu, a zakończenie prac na tym obiekcie jest etapem finalnym. Gmina planuje przejście do drugiego etapu modernizacji Stacji, skupiającego się na przebudowie wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii uzdatniania wody. Wójt Krzysztof Gajewski podkreślił, że modernizacja ta jest konieczna z powodu przestarzałości istniejącej technologii. Wartość tego planowanego projektu, którego realizacja zaplanowana jest na marzec 2024 roku, przekracza 5 mln złotych.

Zakład Karny we Wronkach po termomodernizacji

Dość nietypowy obiekt w Przeglądzie Termomodernizacyjnym. Nic dziwnego - zakładów karnych w Polsce jest nieco ponad 100. Dnia 15 listopada 2023 roku zakończono finalny etap prac budowlanych przy Zakładzie Karnym we Wronkach. Cały projekt był finansowany ze środków unijnych, a zakład otrzymał dofinansowanie w wysokości 22,67 mln złotych.

Zakład Karny we Wronkach.
Źródło: eszamotuly.pl

Przeprowadzone prace obejmowały szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zakładu Karnego we Wronkach. W zakres prac wchodziło ocieplenie stropów wybranych budynków, wymiana stolarki okiennej, doświetli dachowych i drzwi zewnętrznych, modernizacja centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej w niektórych obiektach, instalacja liczników, wymiana oświetlenia wewnętrznego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów w wybranych budynkach, a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Źródło: ostrowiecka.pl, laskonline.pl, eszamotuly.pl.