Echo Investment oferuje standard zrównoważonego budynku mieszkalnego

Kupujący mieszkanie coraz częściej chcą wiedzieć, jak ich mieszkanie będzie wpływało na otoczenie, czy pozwoli prowadzić zrównoważony tryb życia oraz czy jego budowa była przeprowadzona z szacunkiem dla środowiska naturalnego i jego zasobów.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Dlatego Echo Investment wprowadza autorski system oceny budynków mieszkalnych pod kątem ekologii, odpowiedzialnego prowadzenia budowy, udogodnień oraz wpływu na zdrowie. Przejrzyste kryteria pozwolą ocenić każdy nowo powstający projekt.

Zasady punktacji inwestycji

Standard zrównoważonego budownictwa Eko Echo to system oceny inwestycji mieszkaniowych wypracowany przez wewnętrznych asesorów Echo Investment: architektów, specjalistów BHP i inżynierów budownictwa. Każdy budynek może zdobyć 100 punktów w czterech kategoriach: EKOLOGIA (20 punktów), ZDROWIE (20 punktów), BUDOWA (20 punktów) oraz UDOGODNIENIA (40 punktów). Kategoria EKOLOGIA sprawdza zielone rozwiązania zastosowane w budynku i jego najbliższej okolicy, w tym długotrwały wpływ inwestycji na bioróżnorodność, procent powierzchni biologicznie czynnej oraz rodzaj technologii wykorzystanej do ogrzewania budynku. Punkty w sekcji ZDROWIE przyznawane są za elementy inwestycji, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, m.in. przestrzenie do integracji lub wypoczynku, rozwiązania gwarantujące optymalne nasłonecznienie czy monitorujące jakość powietrza. Kryteria oceny w kategorii BUDOWA dotyczą zarówno jakości wykorzystanych materiałów, bezpieczeństwa pracowników na tym etapie prac, jak i wpływu robót na bezpośrednie sąsiedztwo. Ocenie podlega tu m.in. poziom segregacji odpadów, pochodzenie drewna, czy plan zrównoważonych zamówień ograniczający ślad węglowy. Ostatnia i najbardziej pojemna kategoria – UDOGODNIENIA – stworzona została na bazie rozmów z klientami i zgłaszanych przez nich potrzeb. Aż 10 punktów to ocena lokalizacji budynku – odległości od środków transportu, placówek edukacyjnych i kulturalnych, zieleni czy ścieżek rowerowych. Kolejne punkty są przyznawane za ponadstandardowe rozwiązania, które poprawiają komfort użytkowania mieszkania, w tym technologie Smart, flexroomy z możliwością wykorzystania  jako przestrzeń do spotkań towarzyskich lub pracy czy ogólnodostępny paczkomat na terenie osiedla. Punkt można dostać za spełnienie konkretnego warunku lub poziomu, w taki sposób, by ocena była jak  najbardziej obiektywna i nie pozostawiała wątpliwości. Sześciostopniowa skala ocen, która nawiązuje do systemu stosowanego w polskich szkołach, pozwala porównać jak pro-ekologicznie zaawansowany jest dany budynek. 

– Wypracowaliśmy program, który pozwala na ocenę budynków mieszkaniowych pod kątem spełniania wyśrubowanych międzynarodowych wymagań, najpilniejszych potrzeb klientów oraz aktualnych trendów ESG. Ocena wpływu na środowisko i użytkowników jest już standardowym narzędziem weryfikowania jakości budynków komercyjnych. Z doświadczenia wiemy, że jest to równie ważne dla kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i dla klientów inwestycyjnych, choć dostępne na rynku standardy oceny są dla klientów niezrozumiałe i zbyt drogie. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać naszych ekspertów z różnych dziedzin do zaproponowania autorskiego systemu oceny, który jest zrozumiały, jednoznaczny i pozwala wybrać najlepsze miejsce do zamieszkania na lata. Naszym celem jest, by już w 2024 r. połowa rozpoczynanych budynków osiągnęła poziom bardzo dobry, a w kolejnych latach celujący –  mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

Co raz więcej osób chce mieszkać ekologicznie

Z badań satysfakcji klientów przeprowadzanych przez Echo Investment wynika, że już co trzeci (34%) klient przykłada wagę do tego, czy jego mieszkanie spełnia wysokie normy ekologiczne. Wzrost zainteresowania tym zagadnieniem rośnie bardzo szybko: jeszcze w 2020 r. to zagadnienie było ważne dla 26% ankietowanych. 

– Standard Eko Echo powstał po miesiącach analiz, dziesiątkach wizyt na budowach i rozmów z ekspertami od zrównoważonego rozwoju. Potrzebowaliśmy skali porównawczej dla naszych inwestycji, która pozwoli nam rok po roku budować coraz bardziej przyjazne i zrównoważone osiedla. Skalę Eko Echo można przyłożyć do każdego z naszych budynków i obiektywnie ocenić, który zawiera więcej udogodnień dla mieszkańców, jest bardziej ekologicznie zaprojektowany czy wykonany. Te czynniki są coraz istotniejsze dla klientów. Publiczne dyskusje na temat przyszłości energetycznej Polski sprawią, że kupujący coraz częściej będą oczekiwać od deweloperów tworzenia maksymalnie samowystarczalnych i zrównoważonych osiedli – mówi Agnieszka Kozdęba, dyrektor działu architektów w zespole mieszkaniowym.

Zaostrzane stopniowo wymogi Unii Europejskiej dotyczące efektywności energetycznej rozwiązań stosowanych w budownictwie czy rosnące znaczenie raportowania ESG, to kolejne czynniki napędzające zmiany zachodzące w polskim sektorze mieszkaniowym. Zespół ekspertów Echo jest świadomy tych zmian i od lat realizuje miastotwórcze projekty zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w urbanistyce, takimi jak ekologia, ekonomia współdzielenia, promowanie transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej. Nieodłącznym elementem projektów Echo Investment jest zieleń oraz inwestycje w odpowiednią infrastrukturę, która służy całej lokalnej społeczności, np. przez poprawę okolicznej sieci drogowej, estetyki, funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo dzięki tym inwestycjom miasto zyskuje nową przestrzeń społeczną. 

Źródło: Echo Investment

Zobacz również