Stolarka okienna z PVC – krok w kierunku ograniczenia strat ciepła i zrównoważonego rozwoju

Posłowie do PE, Komisja Europejska i przemysł dyskutują nad znaczeniem sektora stolarki PVC dla realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, iż profile okienne PVC to produkt wysoce energooszczędny, spełniający założenia gospodarki w obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Jednym z istotnych elementów przeprowadzenia efektywnej termomodernizacji budynku może być wymiana stolarki okiennej. Powierzchnia okien jest duża, stanowi znaczny procent przegród zewnętrznych i wpływa w znacznym stopniu na ewentualne straty ciepła. Przyjmuje się, że straty przez okna to 10-20% wszystkich ubytków ciepła z budynku. W związku z tym, montując odpowiedniej jakości okna wpływamy na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i poprawę jego bilansu energetycznego.

Wśród programów pomocowych wspierających przeprowadzenie termomodernizacji warto przyjrzeć się nowej odsłonie programu Czyste Powietrze 3.0 oraz instrumentowi ulgi termomodernizacyjnej. O warunkach, na jakich można wymienić stolarkę okienną w ramach programu Czyste Powietrze 3.0 pisaliśmy już w naszym portalu. Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej możliwy jest jedynie w przypadku jej wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Zakupione i zamontowane okna muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje, debata na forum instytucji UE, a także zmiany legislacyjne wymuszające działania proekologiczne przyczyniają się do większego zainteresowania producentów materiałów i technologii budowlanych kwestiami zrównoważonego rozwoju, w tym oceną cyklu życia produktów. Jest to metoda określenia potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne danego produktu stosowana do badania tzw. całego życia produktu.

Spotkanie producentów okien z posłami PE i komisarzami KE

Przedstawiciele producentów stolarki okiennej z profilami PVC uczestniczą aktualnie w debacie nt. uwarunkowań i konsekwencji środowiskowych wykorzystania materiałów budowlanych. Podczas spotkania posłów Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z reprezentacją sektora producentów profili okiennych PVC dyskutowano o wpływie ich zastosowania na realizację celów pakietu Fit-for-55.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia EPPA (Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Producentów Systemów Profili Okiennych z PVC i związanych z nimi produktów budowlanych). Jak podkreślono, PVC (z ang. Poli Vinyl Chloride) jest materiałem stosowanym w produktach, które przyczyniają się do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przypomnijmy, iż założenia gospodarki o obiegu zamkniętym mówią, że surowce, materiały i gotowe produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Dodatkowo, surowce w powstałych odpadach powinny być używane ponownie.

A jak wygląda to w przypadku produktów jakimi są okna z PVC? Wyroby budowlane posiadają długą fazą użytkowania. Stowarzyszenie wyjaśnia, że cykl życia produktów jakim są okna jest bardzo długi, i w samej tylko fazie użytkowania trwa zwykle 30-40 lat. W fazie poprzedzającej, fazie produkcji badany jest bilans surowcowy i energetyczny produktu. Interesującą nas fazą jest faza utylizacji. W jej toku możemy stosować takie rozwiązania i procesy, które wpłyną na ekologiczny bilans środowiskowy.

Jak wskazuje Stowarzyszenie EPPA - profile okienne PCV to produkt wysoce energooszczędny, będący w tzw. obiegu zamkniętym. Jak podkreślił Prezes EPPA, Carsten Heuer - sektor producentów profili okiennych z PVC dąży do tego, aby coraz więcej profili PVC było zbieranych i poddawanych recyklingowi w celu uniknięcia ich spalania lub trafiania na wysypiska śmieci. Przypomniał też, że profile okienne można poddawać recyklingowi nawet 10 razy, co wspiera cele UE w zakresie redukcji emisji CO2.

Przedstawiciele PE i KE zgodzili się co do tego, iż odpady muszą być poddawane recyklingowi, gdy tylko jest to możliwe. Prawodawstwo europejskie powinno wspierać skuteczne (zamknięte) systemy recyklingu, takie jak profile PVC. Zarówno założenia pakietu Fit-for-55, jak i poddawana przeglądowi dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków postulują potrzebę przyspieszenia energooszczędnej modernizacji budynków.
Jako ważny etap w pełnej termomodernizacji wskazuje się, iż najskuteczniejszym sposobem zwiększenia efektywności energetycznej budynków jest wymiana okien.

Uczestnicy rozmów zgodzili się także co do tego, iż na powszechność i tempo termomodernizacji budynków będzie miało wpływ ułatwienie dostępu do dotacji i programów wspierających przeprowadzenie inwestycji, a także usunięcie obciążeń biurokratycznych, które wpływają hamująco na spodziewaną falę renowacji.

Źródła: MKiS, EPPA Polska, UE.

Zobacz również