Aktualności Aktualności

“Stop Smog” do zmiany! Więcej pieniędzy dla gmin

Planuje się zmodyfikować program dla gmin "Stop Smog" poprzez zwiększenie udziału finansowania inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jednocześnie ma zostać zmniejszony wymagany wkład własny ze strony gmin. Ponadto rozważa się również likwidację kryterium majątkowego dla beneficjentów końcowych. O takich zmianach poinformował resort klimatu i środowiska w komunikacie dla PAP.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Gdzie zakaz kopciuchów już obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku? Kiedy kolejne zmiany, a gdzie o walce ze smogiem w ogóle nie słychać? stop smog

Podziel się

  • Program “Stop Smog” czekają zmiany.
  • Zmniejszony będzie wkład własny dla gmin.
  • Znamy rezultaty programu!

W zeszłym tygodniu w rejestrze prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o opracowywaniu projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska, a także kilku innych ustaw. W ramach tych zmian planowane są inicjatywy mające na celu poprawę atrakcyjności programu "Stop Smog". Przyjęcie projektu przez rząd przewidziane jest na trzeci kwartał 2024 roku. 

Zmiany w programie “Stop Smog”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało agencji prasowej PAP informację o planowanej nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków w kontekście programu "Stop Smog". Jedną z kluczowych zmian w ramach tego programu będzie zwiększenie udziału finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 90%, jednocześnie redukując wkład własny gminy w projektach o charakterze niskoemisyjnym do 10%. Obecnie stosunek ten wynosi 70% do 30%. Zgodnie z proponowanymi przepisami średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym ma wzrosnąć z 53 tys. zł do 106 tys. zł.

Ministerstwo podkreśla również, że w ramach nowych regulacji zostanie wyeliminowane kryterium majątkowe dla beneficjentów końcowych. Dodatkowo planowane jest poszerzenie katalogu wymagań dotyczących urządzeń lub systemów grzewczych o kwestie związane z etykietowaniem energetycznym miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ponadto przewiduje się wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych dla umów zawartych przed 1 stycznia 2024 r.

Wyniki programu “Stop Smog”

W ramach programu “Stop Smog” – od lutego 2019 r. do końca marca 2024 r. – podpisano aż 18 porozumień z gminami. Umowy zakładają modernizację 1775 budynków na kwotę ponad 92,6 mln zł (w tym 64,4 mln zł budżetu państwa). Według stanu na koniec marca br. w ramach „Stop Smog” zrealizowano 542 inwestycje niskoemisyjne.

Program "Stop Smog" jest przeznaczony dla wszystkich gmin, które borykają się z problemem złej jakości powietrza. Są to więc miejsca, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza normy ustalone przez prawo. W ramach tego programu udzielane są środki na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Możemy do nich zaliczyć inwestycje takie jak kompleksowa termomodernizacja budynków i eliminacja przestarzałych urządzeń grzewczych. Inwestycje są realizowane przez gminy na korzyść mieszkańców i finansowane w całości ze środków publicznych, pokrywając nawet 100% ich kosztów. Obecnie program jest planowany do realizacji w latach 2019-2024.

Źródło: PAP.