Świadectwa charakterystyki energetycznej w Belgii w regionie stołecznym Brukseli

wymagania dla budynków w Belgii

Za wdrażanie Dyrektywy EPBD w Regionie Stołecznym Brukseli odpowiedzialne jest regionalne Ministerstwo Energetyki i regionalne Ministerstwo Środowiska.

W tej chwili jest to zarówno ten sam zarząd, jak również ten sam minister.

RAMY PRAWNE:
Dnia 7 czerwca 2007 r., rząd Regionu Stołecznego Brukseli przyjął rozporządzenie związane z wdrożeniem Dyrektywy EPBD w prawo regionalne. Odpowiedzialnością za realizację zleceń został objęty rząd.
21 grudnia 2007 r., rząd Regionu Stołecznego Brukseli ustalił akty wykonawcze, określające:
•    minimalne wymagania dla nowych budynków
•    minimalne wymagania dla budynków poddawanych dużym renowacjom
•    minimalne wymagania dla budynków poddawanych drobnym renowacjom
•    metodę obliczania charakterystyki energetycznej dla nowych budynków mieszkalnych
•    metodę obliczania charakterystyki energetycznej dla nowych budynków niemieszkalnych, tj. biur i szkół.


Minimalne wymagania zawierają wymagania wentylacyjne, związane z zagwarantowaniem powietrza dobrej jakości.


19 czerwca 2008 r., rząd Regionu Stołecznego Brukseli ustalił akty wykonawcze, określające:
•    treści formularzy administracyjnych
•    wniosek zwalniający
•    certyfikację nowych budynków
•    rejestrację doradców EPB


STAN REALIZACJI:
Procedury obliczeniowe są określone zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2007 roku. Metoda jest identyczna jak w Rejonie Flamandzkim i bardzo podobna do tego z Regionu Walońskiego.
Oprogramowanie, opracowane we współpracy z VEA (Rejon Flamandzki), jest dostępne od marca 2008. Oblicza ono charakterystykę energetyczną budynków i sprawdza czy spełnione są podstawowe wymagania. Obecnie wykonuje się świadectwa dla budynków mieszkalnych, biurowych i szkolnych.
Aplikacja  do obliczeń wraz z konstrukcyjnym widokiem graficznym 3D, bazy danych produktów oraz formularze administracyjne są wspólne z Regionem Walońskim.


WYMAGANIA DLA NOWYCH LUB REMONTOWANYCH BUDYNKÓW:
Nowe wymagania są obowiązkowe dla pozwolenia na budowę od 2 lutego 2008 r. Rodzaj i poziom wymagań zależy od rodzaju budynku (mieszkania, biurowce, szkoły, itp.) i obejmuje:
•    maksymalne zużycie energii pierwotnej w porównaniu do poziomu odniesienia
(tzw. e-poziom)
•    maksymalne wartości U
•    kryteria przegrzania (zapotrzebowanie na chłód)
•    mostki cieplne (od 2009 r.)

Inne szczególne wymagania:
•    typ palnika w kotła (na przykład: obowiązkowa modulacja palnika powyżej pewnego progu, itp.)
•    izolacji rur
•    regulacja centralnego ogrzewania
•    układy pomiarowe, pomiary zużycia ciepłej wody,
regulacja centralnego ogrzewania, pomiarów zużycia ciepła i chłodu.


Uproszczoną wersję wymagań dla nowych budynków podano w poniższej tabeli:

 

Uproszczoną wersję wymagań dla remontowanych budynków podano w poniższej tabeli:

wymagania dla modernizowanych budynków w Belgii


Dla każdego z nowych lub gruntownie odnowionych budynków, sprawdzenie zgodności musi zostać przeprowadzany po zakończeniu budowy. Kontynuacja zgodności prowadzona jest przez zarejestrowanych „doradców EPB”- audytorów, wyznaczonych przez właściciela. Audytor musi być architektem lub inżynierem, po odpowiednim szkoleniu, aby zostać
zarejestrowanym przez administrację. Wysyłają swoje ustalenia i obliczenia – w formie „deklaracji EPB”- do administracji, która może ukarać grzywną właściciela, jeżeli wymagania nie zostały spełnione. Administracja prowadzi kontrole jakości, podczas których „doradcy EPB” mogą zostać ukarani grzywną lub nawet stracić prawo wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, jeśli wymagania nie zostaną spełnione.


ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:

Świadectwo dla nowych budynków będzie wydane przez administrację po wydaniu dowodu zgodności przez audytora.
Świadectwa istniejących budynków (sprzedawanych- wynajmowanych- publicznych) będą wydawane przez zarejestrowanych doradców.
świadectwo energetyczne, Belgia

Autor: Łukasz Sojczyński
Źródło: Implementation of the Energy Performance of Building Directive- Country Reports 2008