Szansa na zagospodarowanie ciepła z nowobudowanych bloków energetycznych PGE Elektrownia Opole S.A.

23 marca Politechnika Opolska zorganizowała konferencję naukowo-techniczną pt.: „Czy tanie ciepło dla Opola?”. Celem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ciepło wytwarzane przez PGE Elektrownię Opole może być dostarczane do miasta Opola.

Program konferencji obejmował teorię i praktykę. Referaty naukowe z akcentami praktycznymi wygłosili naukowcy z Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

Konferencję otworzył prof. Jerzy Skubis, rektor Politechniki Opolskiej. Głos zabrał także Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego oraz Mirosław Skowron, prezes zarządu, dyrektor generalny PGE Elektrowni Opole SA, który m.in. powiedział: Dzięki planowanej budowie dwóch nowych bloków energetycznych – istnieje realna szansa dostaw ekologicznego i istotnie ekonomicznego ciepła do miasta Opola. Warunkiem jest jednak właściwe zaprojektowanie nowych bloków energetycznych i dostosowanie ich do produkcji ciepła. Decyzję tę musi jednak poprzedzić jasna deklaracja i podpisana umowa na odbiór ciepła przez miasto. Czasu nie zostało już jednak wiele na podjęcie właściwych decyzji i podpisanie stosownych umów. Aktualnie prowadzimy rozmowy z miastem Opole – większościowym akcjonariuszem spółki ECO, aby gotowy produkt dostarczać do ulicy Harcerskiej. Mam nadzieję, że rozmowy zakończą się pomyślnie. (…) Dążymy do zawarcia stosownych umów, ale nie zamierzamy z nikim konkurować. Nadal naszym głównym produktem jest i będzie energia elektryczna, ale w procesie jej produkcji wytwarzamy także ciepło, które możemy – przy dobrej woli zainteresowanych mądrze zagospodarować. Udaje się to w wielu ośrodkach gdzie zlokalizowane są duże elektrownie, na przykład w Bełchatowie, Bogatyni, ostatnio porozumienie zawarto w Rybniku. Te konkretne przykłady wskazują, że można skutecznie współpracować dla dobra regionu i jego mieszkańców”.
 
Istnieje więc realna sznasa na zagospodarowanie odpadowego ciepła, które powstaje przy produkcji energii elektrycznej. Jeśli nie zostanie ono zagospodarowane na cele ciepłownicze, będzie musiało zostać rozproszone w chłodniach kominowych.