Szok na europejskim rynku pelletu! Zużycie na poziomie 25 mln ton, a Polska jednym z liderów produkcji

W 2022 roku zużycie pelletu drzewnego w Unii Europejskiej osiągnęło rekordową liczbę, wynoszącą 24,8 miliona ton. To głównie efekt wzmożonego wykorzystania tego rodzaju paliwa w sektorze budynków mieszkalnych. Jakie są prognozy na bieżący rok? Czy tak dynamiczny rozwój tego sektora jest zatem pożądany? Czy istnieją pewne zagrożenia? Sprawdzamy jak pellet radzi sobie w Europie!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Pellet w Unii Europejskiej

Podziel się

Zacznijmy od perspektyw rozwoju. Zespół ekspercki z Global Agricultural Information Network w raporcie Wood Pellets Annual spodziewa się, że w 2023 roku popyt na pellet w UE będzie kontynuował wzrost, sięgając 25,6 miliona ton. Ten rozwój opiera się przede wszystkim na dalszej ekspansji na rynku mieszkaniowym. Sektor ekologicznego ogrzewnictwa jest dziedziną, którą mocno wspierają zachęty w postaci dotacji ze strony państw członkowskich. Nie bez znaczenia jest również wdrożenie trzeciej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (REDIII).

Import pelletu

Przez ostatnie dziesięć lat zapotrzebowanie Unii Europejskiej na pellet znacząco przewyższało krajową produkcję, co skutkowało zwiększonym importem, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Białorusi i Ukrainy. W roku 2022 import pelletu drzewnego do UE wyniósł 5,9 miliona ton o wartości 1,32 miliarda dolarów. Co ciekawe import ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 3,1 miliona ton, a jego wartość w 2022 roku oszacowano na 682 miliony dolarów. Głównym rynkiem docelowym była Holandia, ale także Dania i Belgia.

Główni importerzy pelletu w Unii Europejskiej (ogólnie i z USA).
Główni importerzy pelletu w Unii Europejskiej (ogólnie i z USA).
Źródło: Wood Pellets Annual.

Decyzja Unii o zakazie importu pelletu drzewnego z Rosji od lata 2022 roku stworzyła nową możliwość dla transatlantyckiego handlu pelletem. To pierwszy mankament, który nie sprawia, że pellet staje się bardziej ekologiczny. Transport ogromnych ilości pelletu wymaga wykorzystania paliwa. Czy wówczas można traktować pellet tak jak drewno pozyskane niedaleko miejsca zamieszkania klienta końcowego? Cóż, metodyka wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej właśnie to robi. Szczegóły w materiale Co jest nie tak ze współczynnikiem zapotrzebowania na energię pierwotną?

W raporcie wyróżniono, że będąca największym rynkiem pelletu Unia Europejska zużyła w roku 2022 imponującą ilość 24,8 miliona ton granulatu. 

“Od jesieni 2021 roku rosnące ceny paliw kopalnych zwiększyły popyt mieszkaniowy na pellet drzewny. Wraz z inwazją Rosji na Ukrainę ceny paliw kopalnych wzrosły do jeszcze wyższego poziomu” - czytamy w raporcie.

Są to jednak naczynia połączone. Fakt wzrostu zainteresowania pelletem spowodował w Polsce problemy z jego dostępności. Ceny natomiast zostały wywindowane do poziomu ok. 4000 zł za tonę. O tym mówi się od dawna - moce wytwórcze pelletu są skończone i są silnie skorelowane z działalnością leśną i coraz częściej rolniczą. Dopóki rozwój technologii pelletowej będzie postępował z zachowaniem proporcji pomiędzy popytem a podażą, wszystko powinno być w porządku. To przede wszystkim powinien być biznes lokalny nastawiony na wykorzystanie odpadów roślinnych. 

Gdzie wykorzystuje się pellet?

Około połowa ogólnego zużycia pelletu w Unii Europejskiej przeznaczana jest na zastosowania domowe. Ta grupa obejmuje piece domowe oraz kotły grzewcze o mocy poniżej 50 kW, a także zastosowania komercyjne o niewielkiej i średniej skali (o mocy przekraczającej 50 kW). Te ostatnie zazwyczaj obejmują  kotły grzewcze używane w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Stanowią one około połowy całkowitego zużycia pelletu w UE. Pozostałe 50% przypada więc na przemysłowe wykorzystanie pelletu w dużych instalacjach o mocy zwykle przekraczającej 5 MW, zazwyczaj o większym znaczeniu (źródło: Bioenergia Europa).

Główni konsumenci pelletu w Unii Europejskiej.
Główni konsumenci pelletu w Unii Europejskiej.
Źródło: Wood Pellets Annual.

Wiodącymi odbiorcami pelletu drzewnego w Unii Europejskiej są kraje takie jak Włochy, Niemcy, Holandia, Dania, Francja, Szwecja, Austria i Belgia. Uporządkowano je według malejącego zapotrzebowania, co widać na powyższej tabeli.

Polska w czołówce producentów pelletu!

Co do produkcji pelletu w Unii Europejskiej to sytuacja wygląda następująco:

Główni producenci pelletu w Unii Europejskiej.
Główni producenci pelletu w Unii Europejskiej.
Źródło: Wood Pellets Annual.

W tym zestawieniu na miejscu siódmym znajduje się Polska. Interesująca jest obecność w zestawieniu Łotwy, Estonii i Litwy. Przez ostatnią dekadę produkcja pelletu drzewnego w regionie bałtyckim znacząco wzrosła. Kraje te wytwarzają zarówno dla potrzeb rynku mieszkaniowego, jak i przemysłowego, głównie dostarczając do Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. 

W roku 2021 całkowity eksport z regionu bałtyckiego osiągnął rekordową wartość 4,7 miliona ton, jednak w 2022 roku spadł z powrotem do 3,6 miliona ton. To spowodowane było utrzymaniem się większego wewnętrznego popytu w krajach bałtyckich, związane z ograniczeniem dostaw rosyjskiego gazu. Analogiczna tendencja jest widoczna w Polsce, gdzie produkcja pelletu również wzrasta, ale coraz większa część trafia na rynek krajowy, obecnie stanowiący 60% ogólnej konsumpcji.

Opracowano na podstawie raportu Global Agricultural Information Network pt. “Wood Pellets Annual” 

Zobacz również