Technologie energooszczędne w budownictwie

Jak podaje Komisja Europejska zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio w zatrważającym tempie – szybciej niż jej podaż. 

Budynki odpowiadają za 42% finalnego zużycia energii, 30% zużycia wody oraz 33% wszystkich wyprodukowanych odpadów. Co więcej korzystają z 50% wykorzystywanych zasobów naturalnych i emitują 35%  gazów cieplarnianych.  Co więcej, w budownictwie nie powinno chodzić tylko o przeciwdziałanie zmianom klimatu. Powinno ono również generować korzyści dla inwestorów, najemców i całej gospodarki.  
 
Okazją to zapoznania się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie, w nowoczesnych systemach grzewczych, instalacjach energooszczędnych, czy klimatyzacyjnych jest konferencja „BUDUJ Z ENERGIĄ! Technologie energooszczędne w budownictwie!” organizowana przez redakcję GLOBEnergia podczas Targów SIBEX w Sosnowcu, 20 lutego 2015 r. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie oszczędności i zarządzania energią od etapu projektu, przez instalację, aż po fazę eksploatacji. Zajmiemy się kwestiami związanymi z pozyskiwaniem środków i efektywnym zarządzaniem energią. 
 
Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyć będą efektywnych systemów grzewczo chłodzących i ich integracji z urządzeniami OZE (np. pompami ciepła) oraz energooszczędnych systemów oświetleniowych. Rozważania będą również dotyczyć planowania inwestycji w sposób umożliwiający ewentualną integrację systemu z instalacją fotowoltaiczną. Przeanalizowana zostanie opłacalność inwestycji w pompy ciepła, zarówno gruntowe jak i powietrzne. 
 
PROGRAM:
- Technologie energooszczędne w budownictwie – wprowadzenie
- Analiza techniczna i finansowa w zakresie ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem gruntowych i powietrznych pomp ciepła
- Efektywne systemy grzewczo-chłodzące na przykładzie mat kapilarnych
- Modernizacja kotłowni węglowej
- Rozwiązania energooszczędne w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i wentylacji
- Energooszczędne systemy oświetleniowe
- Systemy mocowań paneli fotowoltaicznych na dach skośny i płaski
- Na co zwrócić uwagę przy doborze falownika dla instalacji fotowoltaicznej
- Dyskusja i podsumowanie
*Redakcja zastrzega możliwość zmian w programie 
 
MIEJSCE: Expo Silesia - Centrum Targowo-Konferencyjne Expo, Sala nr 3
Targi SIBEX, Expo Silesia Sp. z o.o.,
ul. Braci Mieroszewskich 124,
41-219 Sosnowiec
 
 
DATA: 20 lutego 2015 r, godz. 10:30-14:00
Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY NA KONFERNECJĘ. Udział bezpłatny, wydarzenie odbywa się na terenie targów.
Redakcja GLOBEnergia