Aktualności Aktualności

Termomodernizacja to nie wszystko?

Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że aby osiągnąć transformację energetyczną w Polsce, konieczne jest obniżenie zużycia energii w budynkach do 25% obecnych poziomów. Jak to osiągnąć? Czy termomodernizacja na to jest jedyną szansą? Okazuje się, że nie do końca…

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
termomodernizacja

Podziel się

W trakcie konferencji PRECOP 28, która odbyła się w Katowicach 5-6 października 2023 roku, uczestnicy sesji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi miast podkreślali znaczenie nowych technologii, które umożliwiają osiągnięcie efektywności energetycznej oraz eliminację emisji gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna w miastach

Podczas debaty Wojciech Racięcki, który jest dyrektorem Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), przedstawił trzy główne dziedziny, które według NCBR stanowią kluczowe obszary dla zrównoważonej transformacji miast w kierunku eliminacji emisji gazów cieplarnianych z wykorzystaniem nowych technologii.

Według eksperta pierwsza kwestia odnosi się do konieczności utworzenia zamkniętego obiegu biogenów między miastem a wsią. To oznacza, że potrzebne będą nowoczesne technologie umożliwiające produkcję naturalnych nawozów, które będą niezastąpione w przyszłości w rolnictwie.

Po drugie, istnieje potrzeba odnowy budynków i zwiększenia ich efektywności energetycznej. Po trzecie, NCBR wspiera rozwijanie technologii związanych z transportem, które nie tylko promują czystą energię, ale także sprzyjają odzyskiwaniu przestrzeni miejskich w celu tworzenia obszarów zielonych.

W tych trzech dziedzinach, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uczestniczy w finansowaniu wielu projektów, które realizowane są na naszą inicjatywę w ramach tzw. zamówień przedkomercyjnych. W takich projektach określamy, jakie technologie będą potrzebne w przyszłości oraz jakie parametry powinny spełniać.

Zgodnie z uwagami przedstawiciela NCBR, główne wyzwania związane z technologią w budynkach koncentrują się przede wszystkim na efektywności energetycznej. Wojciech Racięcki podkreślił, że aby umożliwić transformację energetyczną w Polsce, konieczne jest obniżenie zużycia energii w budynkach do poziomu 25% obecnie wykorzystywanej energii w obszarze miejskim.

Termomodernizacja to nie wszystko!

Jest to ogromne wyzwanie do rozwiązania, które wymaga użycia wysokiej jakości technologii. Świadczy o tym przykład bardzo nowoczesnej szkoły w Markach, którą dyrektor Racięcki przedstawił, gdzie zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania. Niemniej jednak okazało się, że ilość zużywanej energii przez tę szkołę przekroczyła przewidywania pięciokrotnie.

“Badaliśmy też niektóre szkoły w Lublinie, które przeszły niedawno termomodernizację. Także w tych obiektach zużycie energii było znacznie wyższe od przewidywanego. Okazało się, że powodem był brak właściwej wentylacji. Tu również należało zastosować innowacyjne rozwiązanie” - zaznacza ekspert.

Racięcki zaznacza, że aktualnie kończy się realizacja projektu związanego ze stworzeniem specjalnego systemu wentylacji przeznaczonego do szkół. W każdej sali lekcyjnej zostanie wdrożone rozwiązanie umożliwiające odzysk ciepła. To system, który zapewnia niezbędną wymianę powietrza w pomieszczeniach, przy jednoczesnym minimalizowaniu straty energii - podsumował to Wojciech Racięcki.

Źródło: Portal Samorządowy.