Termomodernizacja w budynku wielorodzinnym? Teraz łatwiej o wyższe dofinansowanie!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W kwietniu 2021 roku NFOŚiGW ruszył z dwoma pilotażowymi programami wspierającymi termomodernizację budynków wielorodzinnych w Polsce. Pierwszy z nich zainaugurowano w województwie zachodniopomorskim. Budżet programu to 10 mln zł. W planie jest wymiana minimum 500 nieefektywnych źródeł. Wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji w kwocie od 40 tys. do 290 tys. zł. Kolejny pilotaż ruszył w gminie Pszczyna, w jednej z gmin z największym poziomem smogu. W możliwości dofinansowania przedsięwzięć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji skorzysta 180 budynków wielorodzinnych. Regulaminy programów są bardzo podobne do programu Czyste Powietrze. Główna różnica polega na tym, że w Czystym Powietrzu wspierane są tylko budynki jednorodzinne. Pilotaże mają przetestować jak tego typu wsparcie funkcjonuje w budynkach wielorodzinnych. 16 sierpnia 2021 roku, na wzór wprowadzonych półtora miesiąca wcześniej zmian w programie Czyste Powietrze, również w obu pilotażach zostały podwyższone progi dochodowe,a tym samym, został ułatwiony dostęp do skorzystania z wyższego dofinansowania na termomodernizację!

Wyższe progi dochodowe

NFOŚiGW podwyższył progi dochodowe uprawniające do skorzystania z podwyższonego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli budynków, w których znajduje się od 3 do 20 lokali. Od 16 sierpnia tego roku, dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł. W porównaniu do wcześniejszej kwoty 1960 zł, próg wzrósł o 229 zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, próg dochodowy wynosi teraz 1564 zł na osobę, a więc wzrósł o 164 zł w porównaniu z wcześniejszą kwotą, która wynosiła 1400 zł.

Pozostałe zmiany

Podwyższenie progów dochodowych to nie jedyne zmiany w pilotażach. Oprócz tego, w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych – zrezygnowano z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, a także nietoperzy) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jak podaje NFOŚiGW, ten wymóg ograniczał wiele wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wprowadzeniu zmian, wspomniane ekspertyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie złożenia wniosku o płatność.

Liczba złożonych wniosków

Według stanu na 13.08.2021 r. w ramach pilotaży złożono 435 wniosków o dofinansowanie. 422 z nich złożono w województwie zachodniopomorskim, a 13 w Pszczynie.

Kolejny pilotaż w przygotowaniu!

Na drugą połowę 2021 roku został zaplanowany pilotaż dla budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim, w gminie Nowa Ruda. W kolejnym pilotażu, wspólnoty mieszkaniowe będą mogły otrzymać dofinansowanie w kwocie do 290 tys. zł na termomodernizację i wymianę źródła ciepła. Budżet programu ma wynieść 15 mln zł. [caption id="attachment_62044" align="aligncenter" width="2560"] Plan pilotażowego programu wspierającego termomodernizację budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim, źródło: NFOŚiGW[/caption] Efektem pilotażu ma być wymiana minimum 720 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również