TOP 4 pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

W aktualnej wersji programu Czyste Powietrze można ubiegać się nawet o 50,9 tys. zł na zakup i montaż pompy ciepła. Jednak w ofercie programu mamy różne urządzenia, a także trzy poziomy dofinansowania. Na którą możemy otrzymać najwyższą dotację? Jaką pompę wybrać?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
TOP 4 pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

Każda z czterech wyszczególnionych pomp ciepła ma swoje zalety. Maksymalne kwoty dofinansowania są silnie zależne od kosztów, które pociąga za sobą montaż konkretnej pompy ciepła. W programie Czyste Powietrze możemy wybierać pomiędzy gruntową pompą ciepła, pompą typu powietrze/woda a pompą ciepła typu powietrze/powietrze. Dodatkowo możemy skorzystać z dofinansowania na popularną pompę powietrze/woda o podwyższonej efektywności.

Trudno jednoznacznie wskazać najlepszą pompę ciepła wśród wyżej wymienionych. Każda z nich ma swoje ograniczenia, jak i unikatowe zalety. Pompy gruntowej nie powinniśmy instalować tam, gdzie występują grunty o niskiej przewodności cieplnej, a pompa powietrze/powietrze raczej nie przygotuje nam ciepłej wody użytkowej. 

Widać jednak pewną tendencję w programie, a jest nią zwiększenie nacisku na urządzenia o podwyższonej efektywności. Pomimo tego, że są droższe na etapie inwestycji, są tańsze w eksploatacji. 

Większą dotację w zależności od typu urządzeń przewidziano również w przypadku kotłów na biomasę w programie Czyste Powietrze. Tam jednak użyto określenia podwyższony standard w miejsce podwyższonej efektywności, ponieważ ta kwestia w kotłach odnosi się do emisji cząstek stałych, a nie zużycia energii elektrycznej czy efektywności. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Kocioł o podwyższonym standardzie w programie Czyste Powietrze w 2023 r.

Progi dochodowe w programie Czyste Powietrze

Przypomnijmy, że do każdego poziomu dofinansowania przyporządkowano odpowiednie progi dochodowe:

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • roczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 135 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód nie przekracza 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 
 • 2651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 
 • 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

Co wiemy na temat pomp ciepła w programie Czyste Powietrze?

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze – wymagania

Zarówno pompa gruntowa, jak i pompa powietrze/woda o podwyższonej efektywności musi spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++. Dotyczy to klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dla tych samych warunków zwykła pompa powietrze/woda musi spełniać wymagania klasy A+.

Należy także zaznaczyć, że dofinansowanie nie obejmuje niskotemperaturowych pomp ciepła. Oznacza to, że nie otrzymamy dotacji na pompę, która działa na temperaturach zasilania rzędu 30-40°C.

Co do pomp ciepła powietrze/powietrze, to muszą one spełniać spełniać wymagania ogrzewania pomieszczeń na poziomie klasy energetycznej A+ dla klimatu umiarkowanego na podstawie karty produktu oraz etykiety energetycznej.

Co obejmuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Każde dofinansowanie na pompę ciepła zawiera więc:

 • zakup urządzenia, 
 • montaż,
 • niezbędny osprzęt.

Dodatkowo, jeśli pominiemy pompę powietrze/powietrze, to dotacja jest rozszerzona o:

 • zakup i montaż zbiornika buforowego,
 • zakup i montaż zasobnika c.w.u.,
 • niezbędny osprzęt.

Nie ma jednak konieczności zakupu np. bufora, jeśli go już posiadamy. Tak samo w przypadku zasobnika na ciepłą wodę użytkową. Dodatkowo przedsięwzięcie można rozszerzyć o mikroinstalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie i wymianę okien i drzwi. Przypomnijmy, że od początku roku przysługuje dodatkowa dopłata na audyt energetyczny do 100% kosztów kwalifikowanych netto (maksymalnie 1200 zł).

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również