Trendy Budowlane Trendy Budowlane

Trendery 2022 rozdane! Znamy laureatów

Trwa piąta edycja Kongresu Trendów Energetycznych i pierwsza edycja Trendów Budowlanych. Za nami wieczór branżowy, podczas którego po raz kolejny przyznano tytuły TRENDERÓW. TRENDER to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas Gali V Kongresu Trendy Energetyczne i I Kongresu Trendy Budowlane zostały wyróżnione kolejne ważne dla tych obu branż osobowości.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

TRENDER ENERGETYCZNY 2022

W tym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze - polskiej ekspertkce ds. energetyki i klimatu, działaczce społecznej i urzędniczce państwowej, doktor nauk biologicznych, w 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce.

W historii nowoczesnej jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od energii. Czasy, w których żyjemy pokazały, jak bardzo ważne jest jak najszybsze odejście od stosowania paliw kopalnych. Aby to pomyślnie i szybko zrealizować potrzebni są specjaliści. A żeby tacy pojawiali się na rynku, potrzebna jest edukacja. Dlatego drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie - kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

TRENDER ENERGETYCZNY 2022 - Jarosław Kotyza - kierownik LAB Miękinia w AGH

TRENDER BUDOWLANY 2022

W tym roku równocześnie z Trendami Energetycznymi odbył się I Kongres TRENDY BUDOWLANE. A w budownictwie - nie inaczej niż w energetyce - również są osoby, które zmieniają realia branży i rynku. Tytuł TRENDERA 2022 został przyznany dr hab inż. Michałowi Piaseckiemu z Instytutu Techniki Budowlanej, który jest wieloletnim propagatorem idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Michał Piasecki specjalizuje się między innymi w zagadnieniach dotyczących budynków i wyrobów związanych z ich oceną środowiskową, oceną komfortu, jakością środowiska wewnętrznego, jakością powietrza wewnętrznego, śladem węglowym i oceną ekonomiczną. Jest pomysłodawcą i twórcą wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków.

TRENDER BUDOWLANY 2022 - dr hab inż. Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej

GRATULUJEMY LAUREATOM! A kto został wyróżniony tytułem TRENDERA w poprzednich latach?

Osobowość medialna Trendów Energetycznych 2021

Podczas ubiegłorocznych Trendów Energetycznych tytuł osobowości medialnej Terendów Energetycznych został przyznany Tomaszowi Zubilewiczowi - znanemu i lubianemu prezenterowi pogody w telewizji TVN, TVN 24, TVNMeteo.pl, TVN BIS, TTV, a także prowadzącemu program pt. „ Dobre klimaty” związanego z szeroko pojmowaną ochroną środowiska, efektywnością energetyczną i działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 

TRENDERY 2020

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce, tytuł Trendera 2020 nie został przyznany.

TRENDERY 2019

Za rozwój energetyki obywatelskiej i za intensywne działania wspierające polskich prosumentów oraz wkład w walkę o czyste powietrze tytuł TRENDERA 2019 otrzymał ówczesny “Minister od smogu” prezes NFOŚiGW oraz pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze - PIOTR WOŹNY, który aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu ZE PAK.

Za inicjatywę kampanii społecznej DOMY BEZ RACHUNKÓW promującej domy niezależne energetycznie oraz wkład w rozwój branży mikroinstalacji OZE tytuł TRENDERA 2019 otrzymał również ambasador branży, prezes PORT PC - PAWEŁ LACHMAN

TRENDERY 2018 

Podczas pierwszych Trendów Energetycznych, pierwszym laureatem został ANDRZEJ GUŁA, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, który rozpoczął w Polsce dyskusję o problemie niskiej emisji i którego działania uświadomiły milionom Polaków, jakim powietrzem oddychają. 

Drugim laureatem był prof. dr hab. inż. WOJCIECH GÓRECKI, który umiejętnie połączył wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy związanej z surowcami kopalnymi do rozwoju geotermii. To świetny przykład na przejście z energetyki klasycznej do Odnawialnych Źródeł Energii.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w działach.