Aktualności Aktualności

Trwają pracę nad nowym, “dynamicznym” świadectwem charakterystyki energetycznej budynku

Zespół architektów i inżynierów pracuje nad tym, aby usprawnić i unowocześnić proces wystawiania świadectw energetycznych budynków.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Ekodoradcy przyspieszają termomodernizację

Podziel się

Budynki są jednym z największych odbiorców energii w Europie. Odpowiadają za ok. 40% zużycia energii i 36% gazów cieplarnianych emitowanych w Europie. Jednak zaledwie 1% poddaje się co roku remontom mającym na celu poprawę ich efektywności energetycznej. Aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne, budynki muszą stać się znacznie bardziej energooszczędne, należy też udoskonalić narzędzia wykorzystywane do wprowadzenia odpowiednich zmian w życie.

Jednym z takich narzędzi jest świadectwo charakterystyki energetycznej, które dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej budynku i zalecanych modernizacji. Jednak nie jest ono idealne, jeśli chodzi o proces jego uzyskania, a także jakość i wiarygodność zawartych w nim danych. Dlatego w ramach projektu Timepac finansowanego ze środków UE, zespół ekspertów pracuje nad stworzeniem innowacyjnego, dynamicznego świadectwa charakterystyki energetycznej monitorującego efektywność budynku na przestrzeni czasu, aby zachęcić i zmotywować właścicieli do zadbania o to, by ich budynki były jak najbardziej energooszczędne.

Świadectwa są tylko wymogiem administracyjnym

Mimo że każdy budynek sprzedawany lub wynajmowany w UE musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, taki dokument nie zawiera wystarczających informacji, które pozwalałyby ocenić rzeczywistą efektywność energetyczną danego budynku. Nie obejmuje także żadnych danych na temat możliwości wdrożenia w budynku instalacji do produkcji energii odnawialnej czy oddawania wyprodukowanej energii do sieci. Jak mówi prof. Leandro Madrazo z hiszpańskiego Uniwersytetu im. Ramona Llulla „obecnie świadectwa stały się tylko wymogiem administracyjnym, a nie skutecznym narzędziem prowadzącym do modernizacji budynków”.

Zdaniem prof. Madrazo proces certyfikacji energetycznej przechodzi „zmianę paradygmatu”. Nacisku nie kładzie się już tylko na efektywności energetycznej budynku będącego oddzielną jednostką, ale raczej częścią większego, powiązanego systemu. „Pierwotnie świadectwo charakterystyki energetycznej było etykietą dla budynku, podobną do etykiet dla urządzeń, takich jak lodówka. Ale budynki to nie tylko urządzenia: budynki są zamieszkane, czyli nie można ich postrzegać bez brania pod uwagę możliwości ekonomicznych mieszkańców i ich wartości kulturowych, ich osobistych celów i stylów życia, które zmieniają się wraz z upływem czasu, tak jak budynki”, zauważa naukowiec.

Nowa koncepcja świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

Nowe, dynamiczne świadectwo charakterystyki energetycznej będzie więc zawierać dane o rzeczywistym, a nie szacunkowym zużyciu energii przez budynek, a także informacje o efektywności materiałów i poziomie komfortu mieszkańców. „Komfort oznacza nie tylko komfort cieplny, ale także jakość powietrza w pomieszczeniach, komfort wizualny i aspekty akustyczne”, wyjaśnia prof. Vincenzo Corrado z Politechniki Turyńskiej, włoskiego partnera projektu.

Budynki mają również potencjał generowania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Zespół projektu postrzega budynki zarówno jako konsumentów, jak i producentów energii, więc będzie istniało stałe połączenie między każdym budynkiem a środowiskiem zewnętrznym w zakresie wymiany energii i informacji. 

W ramach prac na rzecz udoskonalenia unijnych narzędzi certyfikacji energetycznej budynków naukowcy realizujący projekt zapraszają ekspertów z branży budowlanej do wypełnienia 10-minutowej ankiety internetowej i wypowiedzenia się na temat przyszłości certyfikacji i modernizacji budynków w UE. Ankieta zatytułowana „GETTING READY FOR THE BUILDING RENOVATION WAVE” (czyli „Przygotowania do fali remontów budynków”) pomoże zidentyfikować wszelkie przeszkody i bariery we wdrażaniu świadectw charakterystyki energetycznej nowego rodzaju.

Źródło: Timepac