Typy podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

typy podgrzewaczy c.w.u

Jeśli chodzi o sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej rozróżniamy podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe. Jedno i drugie rozwiązanie dedykowane jest dla różnych użytkowników i oba mają swoje zalety, jak i wady.

Podgrzewacze przepływowe-
Woda ogrzewana jest bezpośrednio przed poborem. Przepływa przez wymiennik i natychmiast ogrzana trafia do kurka czerpalnego.

Nie ma ograniczenia w ilości wody jaką może dostarczyć przepływowy podgrzewacz, w przeciwieństwie do systemów z zasobnikiem. Ograniczeniem jest natomiast natężenie strumienia wody. Wydajność przepływowego podgrzewacza zależy od mocy urządzenia, temperatury wody zasilającej i temperatury wody wypływającej. Im wyższa temperatura zażądana przez użytkownika tym mniejszy strumień przepływu ( czyli mniej litrów możemy pobrać w określonym czasie) Sytuacja ta jest szczególnie odczuwalna gdy jednocześnie chcemy pobierać wodę np. w kuchni i łazience. Wydajność podgrzewaczy jest nieco wyższa latem, gdyż woda dopływająca ma wyższą temperaturę.

Aby móc podczas przepływu szybko podgrzewać duże ilości wody potrzebne jest urządzenie dużej mocy ( oraz prąd trójfazowy) Zaletą podgrzewczy przepływowych jest brak strat ciepła wynikających magazynowania ciepłej wody. Oprócz tego urządzenia te nie potrzebują dużej ilości wolnego miejsca ( małe łazienki w blokach mieszkalnych)

Podgrzewacze pojemnościowe-
Woda przygotowywana jest w zasobniku i dopiero po wystarczającym podgrzaniu gotowa jest do odbioru. Natężenie przepływu jest większe, niż w przypadku podgrzewacza przepływowego.
Czas potrzebny do podgrzewu zależy od pojemności zasobnika, temperatury wody jaką życzy sobie odbiorca oraz mocy cieplnej urządzenia. Utrzymanie ciepłej wody w gotowości do poboru typy podgrzewaczy c.w.uniesie ze sobą straty ciepła. Zasobnik powinien posiadać dobrą izolację cieplną, aby straty były jak najmniejsze. Z uwagi na straty ciepła oraz wytrącanie się kamienia kotłowego temperatura wody w zasobniku nie powinna przekraczać 55 st. C. Pojemność zasobnika dobiera się w zależności od ilości mieszkańców i przewidywanego zapotrzebowania na wodę. W systemach z zasobnikiem stosuje się najczęściej cyrkulację ciepłej wody, w przeciwnym razie każdorazowo po odkręceniu kurka trzeba odczekać zanim woda będzie ciepła – tracąc jednocześnie zimną wodę do kanalizacji!
Instalacja ciepłej wody z zasobnikiem sprzyja rozwojowi bakterii Leginellam szczególnie w czasie dłuższych przerw w korzystaniu z ciepłej wody. Dlatego konieczna jest tak zwana dezynfekcja termiczna, czyli okresowe podgrzewanie wody w zasobniku do temperatury wyższej niż 60°C przez co najmniej godzinę.
 

 

Autor: Agnieszka Knaperek