Ulga termomodernizacyjna – zbliża się koniec czasu na rozliczenie PITu!

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, można cieszyć się korzyściami wynikającymi zarówno z oszczędności energii, jak i ochrony środowiska, a jednocześnie zachować komfortową przestrzeń życiową i zaoszczędzić na domowych wydatkach. Żadnej z tych korzyści nie można zaniedbać. Zbliża się ku końcowi okres rozliczenia podatku dochodowego. Co należy wiedzieć o uldze?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Ulga termomodernizacyjna - zbliża się koniec czasu na rozliczenie PITu!

Podziel się

Wszyscy podatnicy, którzy mieli przychody w zeszłym roku podatkowym muszą wypełnić odpowiedni dla siebie formularz PIT. Zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia. W tym roku, ze względu na to, że dzień ten padł na niedzielę, podatnicy mają do 2 maja na złożenie swojego zeznania. Na zakończenie roku podatkowego istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W jakich przypadkach możemy się o nią starać?

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która nie ma szczególnych wymagań, aby z niej skorzystać. Przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Rozliczenia są dokonywane na podstawie faktur i regulowane przez art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoby, które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej to:

  • podatnicy, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według podatku liniowego, 
  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Pamiętajmy, że w związku z termomodernizacją budynków kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Przysługuje ona na podatnika, dlatego małżonkowie mogą wspólnie uwzględnić maksymalnie 106 tys. zł w swoich rozliczeniach. Z ulgi termomodernizacyjnej można także skorzystać w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej - warto to mieć na uwadze.

Co można odliczyć dzięki uldze termomodernizacyjnej?

Jakie wydatki uznaje się jako koszty odliczane od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Wymiana okien, dachu, drzwi, montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy fotowoltaiki to tylko niektóre z nich. Jednak przed dokonaniem odliczenia należy upewnić się, czy wszystkie poniesione koszty są zgodne z regulacjami. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują szereg działań, w tym:

  • Ulepszenia, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych.
  • Ulepszenia, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
  • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła. W wyniku tego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
  • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog urządzeń i usług podlegających odliczeniu

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. określa rodzaje materiałów budowlanych i usług, na które można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Przykłady wydatków obejmują zakup produktów do ocieplania, kotłów, pomp ciepła, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, stolarki okiennej i drzwiowej, a także usługi montażowe i ekspertyzy. Pamiętać jednak należy, że w przypadku ograniczeń technicznych modernizację niekoniecznie trzeba przeprowadzić w budynku mieszkalnym. Prace mogą zostać wykonane np. na terenie garażu, mimo to wciąż będzie można skorzystać z ulgi, o ile będą one służyć budynkowi mieszkalnemu.

Czasem ten katalog jest jednak niezbyt wydajny. Przypadki klimatyzatora z funkcją grzania i magazynu energii są bardzo niejasne. Wymagają interpretacji indywidualnej, o czym dwukrotnie wspominaliśmy w artykułach:

Należy pamiętać, że z ulgi można skorzystać przez 3 lata poczynając od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ponadto, wydatki nieopłacone w danym roku podatkowym, można odliczyć przez kolejne 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje z NFOŚiGW

Ponadto należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki poniesione na termomodernizację uprawniają do odliczenia ulgi od podatku. Przede wszystkim nie ma takiej możliwości, gdy podatnik uzyskał wsparcie finansowe w postaci dotacji z NFOŚiGW, bądź funduszy regionalnych. W takim przypadku, poniesione koszty należy zmniejszyć o otrzymaną dotację.

Jednym z wyjątków jest jednak połączenie dotacji z programu Czyste Powietrze i ulgą. Najważniejszą kwestią jest, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji. To samo dotyczy również jakichkolwiek innych środków zwróconych podatnikowi z pieniędzy publicznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega tylko ta część poniesionych kosztów, która nie została dofinansowana. Szczegóły w artykule Ulga termomodernizacyjna i dotacja z programu Czyste Powietrze w 2023 roku – czy można je łączyć?

Źródła: podatki.gov.pl, GLOBENERGIA, Termomodernizacja.pl

Zobacz również