UOKiK skontrował pompy ciepła na granicy. Czy skontroluje również kotły?  

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, poinformował, że wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Handlową skontrolowano 36 modeli pomp ciepła. Aż 94% z tych modeli nie spełniało wymagań formalnych, co umożliwiło zatrzymanie 463 urządzeń, które nie trafiły na polski rynek. Eksperci branżowi twierdzą, że potrzebne są również kontrole całego rynku urządzeń grzewczych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
pompy ciepła

Podziel się

Pompy ciepła, wykorzystujące odnawialne źródła energii poprzez pobieranie ciepła z powietrza lub gruntu i przekazywanie go do domowych instalacji grzewczych, zyskały popularność wśród konsumentów dzięki możliwości obniżenia kosztów ogrzewania oraz ich ekologicznym zaletom.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły wspólną kontrolę 564 pomp ciepła produkowanych poza Unią Europejską. Celem było zapobieżenie pojawieniu się na rynku urządzeń niespełniających wymagań. Tomasz Chróstny podkreślił, że współpraca z KAS pozwoliła na szybkie wyeliminowanie niezgodnych produktów zanim zostały one dopuszczone do obrotu. 

Importowane pompy ciepła pod lupą 

W ramach kontroli, sprawdzono pompy ciepła importowane do Polski drogą morską, drogową i lotniczą, w różnych oddziałach celnych na terenie całego kraju. Większość pomp przybyła drogą morską. Urządzenia były sprawdzane pod kątem prawidłowości etykiet efektywności energetycznej, kart informacyjnych produktu, dokumentacji technicznej oraz oznakowania CE i deklaracji zgodności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, KAS zatrzymywała urządzenia na granicy.

Małgorzata Krok, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zaznaczyła, że celem tych działań było niedopuszczenie do obrotu pomp ciepła niespełniających wymagań, co ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Zatrzymanie 463 pomp ciepła na granicy oraz dopuszczenie do obrotu 101 pomp, z czego 62 po działaniach naprawczych, jest dowodem na skuteczność współpracy UOKiK, IH i KAS. 94% przebadanych modeli pomp ciepła posiadało nieprawidłowości, głównie związane z dokumentacją, co uniemożliwiało konsumentom podjęcie świadomej decyzji o zakupie.

Tomasz Chróstny podkreślił, że UOKiK obserwuje rynek urządzeń OZE, w tym pomp ciepła, analizując sygnały i praktyki występujące na rynku. Prowadzone są 18 postępowań wyjaśniających dotyczących pomp ciepła, które obejmują m.in. niedozwolone postanowienia umów, nieprzekazywanie istotnych informacji konsumentom oraz wprowadzanie w błąd co do dofinansowań.

Co z kontrolami kotłów?

Eksperci zaznaczają, że kontrole przeprowadzane przez UOKiK są niezwykle istotne w kontekście rynku urządzeń grzewczych, obejmującego nie tylko pompy ciepła, ale również kotły na paliwa stałe. Uważają, że takie działania są niezbędne, aby zapewnić dostępność bezpiecznych i zgodnych z wymaganiami produktów. Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, organizacji od lat walczącej ze smogiem i promującej wymianę nieefektywnych kotłów, podkreślił na platformie X znaczenie tych kontroli.

A problem z nieefektywnymi źródłami grzewczymi w Polsce pozostaje poważny. Podczas jednej z komisji, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta wyjaśniał, że musimy nadążać z realizacją uchwał antysmogowych. W kraju jest około 1,3 miliona takich kotłów, które są jedynym źródłem ciepła dla wielu gospodarstw domowych. Bolesta twierdzi, że dostosowanie tempa działań do uchwał antysmogowych jest kluczowe, aby skutecznie wyeliminować te urządzenia i poprawić jakość powietrza.

Źródło: X.com

Aktualnie w Polsce obowiązuje dziewięć uchwał antysmogowych, a kolejne trzy wkrótce wejdą w życie. Te regulacje wyznaczają daty końcowe eksploatacji kotłów pozaklasowych. Do 2030 roku muszą zostać wyeliminowane wszystkie kotły poniżej 5. klasy, które stanowią aż 2,2 miliona urządzeń grzewczych w polskich gospodarstwach domowych. Zapewnienie jakości wszystkich urządzeń na polskim rynku jest więc kluczowe dla ochrony konsumentów i zabezpieczenia ich inwestycji.

Źródło: UOKIK 

Zobacz również