UOKIK skontrolował 658 modeli kotłów. Część z nich nie spełniało obowiązujących poziomów emisji

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
kotły, kontrola, zakaz sprzedaży,
Jak zauważa UOKiK, kotły na paliwo stałe przeżywają swój renesans na skutek wzrostu cen oleju opałowego i gazu. Urząd kontroluje kotły pod względem wymagań emisyjnych przewidzianych w przepisach oraz weryfikuje oferty internetowe, a Inspekcja Handlowa sprawdza jakość i oznakowanie urządzeń, które są dostępne u producentów, w sieciach handlowych oraz w Internecie. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową prowadzą kontrole, których celem jest wyeliminowanie z rynku „kopciuchów”, które przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska.
- Przez cały 2020 r. inspektorzy IH kontrolowali w sklepach m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowaniu CE, a także etykietach energetycznych kotłów na paliwo stałe. Laboratoryjnie zbadaliśmy prawie 50 modeli. Weryfikowaliśmy również oferty zamieszczane w Internecie, usuwając tysiące z nich, które dotyczyły kotłów niespełniających wymagań – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kontrole kotłów

W ubiegłym roku skontrolowano 658 modeli kotłów w okresie od maja do grudnia. 48 z nich zostało przebadanych w warunkach laboratoryjnych. 284 modele miały wady formalne w postaci błędnego oznakowania lub dokumentacji. 12 kotłów nie spełniało obowiązujących poziomów emisji substancji jak pył, tlenek węgla czy tlenek azotu. UOKiK informuje, że jedno badanie przeprowadzono ponownie i uznano ten model za zgodny. W 171 przypadkach przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzenie kotłów na rynek podjęli dobrowolne działania naprawcze. W 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstw. UOKiK informuje, że przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu.

Oferty handlowe

W 2020 r. audytorzy przeprowadzili kontrolę 37 954 ofert handlowych zamieszczonych na różnych platformach jak Allegro, OLX czy sprzedajemy.pl. Okazało się, że w 7223 przypadkach z nich kotły nie spełniały wymagań przewidzianych przez prawo. W przypadku wykrycia takiej oferty UOKiK informuje platformę o obowiązujących przepisach i wnioskuje o usunięcie ofert lub ich poprawienie. W większości przypadków zostały usunięte.

Postępowania administracyjne

Dotychczas wszczęto 22 postępowania administracyjne w sprawie 114 modeli kotłów na paliwo stałe, które były wadliwe pod względem dokumentacyjnym lub konstrukcyjnym. Zakończono 11 postępowań w związku z usunięciem niezgodności formalnych. 6 postępowań w tym zakresie jest w toku. W sprawie przekroczonych parametrów emisji aktualnie są prowadzone 4 postępowania w stosunku do 4 modeli kotłów. Urząd wszczął jedno postępowanie w związku z nieszczelnością kotła. Zalecenia dla konsumenta UOKiK zaleca konsumentom, by kupując kocioł na paliwa stałe zwracać uwagę na kilka rzeczy tj. znak CE, wykonanie i wyposażenie kotła, z czego jest zbudowana komora kotła, rodzaju paliwa, sprawność, sposób podawania i spalania paliwa, pojemność, sposób czyszczenia, instrukcję obsługi, etykietę energetyczną oraz kartę informacyjną produktu. Źródło: UOKiK  

Zobacz również