Wełna czy piana PUR? Sąd wydał wyrok!

Sąd wydał wyrok w pierwszej instancji w sprawie Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO przeciwko spółce Xpand EuroGroup Sp. z o.o. Sp.k., która prowadzi stronę internetową Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Sąd orzekł, że na stronie internetowej Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych rozpowszechniane są informacje błędnie sugerujące przeciętnemu odbiorcy, że pianka PUR ma lepsze i skuteczniejsze od wełny mineralnej właściwości termoizolacyjne. Materiał zatytułowany „Ocieplenie poddasza pianką a wełną mineralną‟ – zamieszczony przez spółkę Xpand EuroGroup Sp. z o.o. Sp.k. w sposób świadomy i zawiniony – porównujący odporność ogniową wełny mineralnej i piany poliuretanowej PUR, ich trwałość w czasie, właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej i montażu, został uznany przez Sąd w większości za nieprawdziwy i wprowadzający w błąd.

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, zrzeszające m.in. producentów wyrobów z wełny mineralnej stara się przeciwdziałać nieuczciwym praktykom konkurencyjnym na rynku izolacji budowlanych. Praktyki takie mogą polegać m.in. na rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd treści, porównań i analiz dotyczących materiałów izolacyjnych.

Działania naprawcze

Działania “naprawcze” MIWO składają się zazwyczaj z sygnalizowania konieczności sprostowania materiału w odpowiedzi na dostrzeżoną nieprawidłową treść. Strony internetowe poświęcone produktom czy też materiały reklamowe rozpowszechniane innymi kanałami niż Internet mogą bowiem stanowić - i niejednokrotnie stanowią - źródło nieprawdziwych, nierzetelnych informacji.

Przypomnijmy, że na straży interesów konsumentów stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Instytucja przeciwdziała nieuczciwym praktykom i wspiera rozwój konkurencji. Warto podkreślić, że jedną z metod interwencji MIWO są wysiłki zmierzające do zainteresowania inspektoratów budowlanych oraz UOKiK nieuczciwymi praktykami.
Stowarzyszenie w przypadkach, które w sposób szczególny naruszają zasady równej konkurencji rozważa także skierowanie sprawy na drogę sądową.

Przypomnijmy, że spółka administrująca stroną internetową eopin.org, która w opinii sądu dopuściła się rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji została, zgodnie z przytoczonym powyżej wyrokiem, zobowiązana do:
​ – usunięcia tego przekazu ze strony i zaniechania rozpowszechniania go w jakikolwiek sposób,
​ – pokrycia wszystkich kosztów sądowych (w kwocie ponad 40.000 złotych),
​ – zamieszczenia stosownego oświadczenia z przeprosinami dla MIWO na dwóch swoich stronach internetowych, tak aby to oświadczenie wyświetlało się jako pierwsza informacja, dobrze widoczna dla każdego użytkownika.

Źródła: MIWO

Zobacz również