Większy dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej

efektywnosc energetyczna

Ministerstwo Gospodarki proponuje zniesienie wymogów dot. możliwości uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Nowe rozwiązania znalazły się w nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, która została przyjęta przez rząd 26 czerwca 2012 r.

 

 

Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą o efektywności energetycznej audytorem mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem w zakresie technicznym, posiadająca odpowiednie szkolenie lub studia podyplomowe dot. sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Ponadto zobowiązana była do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nowe przepisy znoszą listę tych wymogów. Zwiększają tym samym dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej.

Szczegółowy sposób sporządzania audytu zostanie określony w rozporządzeniu MG. Jednak zgodnie zobowiązująca obecnie ustawą o efektywności energetycznej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wyrywkowo sprawdzić przeprowadzony audyt. Gwarantuje to wysoką jakość procesu oraz uniemożliwia ewentualne nadużycia. Podobne rozwiązania znajdują się także w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki